• Home
  • Raporty
  • BCC: WYROBY MEDYCZNE POWINNY PODLEGAĆ INNYM ZASADOM NIŻ LEKI

BCC: WYROBY MEDYCZNE POWINNY PODLEGAĆ INNYM ZASADOM NIŻ LEKI

Avatar By on 27 lipca 2016 0 401 Views

Za słuszny uznajemy generalny cel projektu: optymalizacja i zwiększenie przejrzystości wydatków NFZ na wyroby medyczne finansowane w ramach świadczeń gwarantowanych oraz standaryzacja realizacji tych świadczeń – ocenia BCC. Przedsiębiorcy uważają jednak, że wyroby medyczne powinny podlegać innymi regulacjom niż leki. Jakie jeszcze uwagi do projektu zmian w refundacji wyrobów medycznych ma BCC?

Zamiar racjonalizacji kosztów i ich obniżania jest dobry, pod warunkiem, że nie odbywa się on pogorszeniem jakości wyrobów medycznych i ich dostępności dla pacjentów lub przerzuceniem na nich znacznej części kosztów – uważa BCC. Złym rozwiązaniem jest przenoszenie wprost na rynek wyrobów medycznych zasad obowiązujących na rynku farmaceutycznym. Wyroby medyczne nie powinny podlegać tym samym regulacjom co leki – podkreśla Zenon Wasilewski, ekspert BCC i dodaje, że system refundacji wyrobów medycznych powinien funkcjonować w taki sposób, aby w ramach dostępnych publicznych środków odpowiadał w możliwie najwyższym stopniu aktualnemu zapotrzebowaniu i poprawił dostępność do świadczeń.

Zdaniem BCC, zapisy projektu ustawy nie zawierają regulacji dotyczących doboru sprzętu medycznego według indywidualnych potrzeb, co stanowi podstawę rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osoby niepełnosprawnej. Objęcie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie systemem cen i marż urzędowych może spowodować negatywny wpływ na rynek pracy, w związku z zagrożeniem bankructwem drobnych krajowych przedsiębiorców i właścicieli prowadzących sklepy medyczne. Objęcie wyrobów medycznych refundacją spowoduje też ograniczenie reklamy tych produktów.

BCC odniosło się również do propozycji resortu zdrowia, według której pacjenci będą mogli dopłacać do ponadstandardowych wyrobów medycznych. Regulacje dotyczące możliwości dopłat pacjentów do wyrobów medycznych droższych niż oferowane bezpłatnie w świadczeniach gwarantowanych wymagają dopracowania. Wątpliwości i zastrzeżenia dotyczące współpłacenia pacjenta za produkty ponadstandardowe powinny być rozstrzygnięte w dalszym procesie legislacyjnym – podkreśla ekspert BCC.

Pracodawcy z BCC pozytywnie oceniają natomiast propozycję, zgodnie z którą z kosztu świadczenia gwarantowanego wyodrębniony zostanie koszt zastosowanego wyrobu medycznego oraz koszt zabiegu.

AS
Źródło: BCC