• Home
  • Wiadomości
  • ZMIANY W ZASADACH REFUNDACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH CORAZ BLIŻEJ

ZMIANY W ZASADACH REFUNDACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH CORAZ BLIŻEJ

Avatar By on 8 grudnia 2016 0 319 Views

Dziś Komitet Stały Rady Ministrów zajmie się projektem ustawy wprowadzającej zmiany w zasadach refundacji wyrobów medycznych. To jedna z najważniejszych reform zapowiadanych przez resort zdrowia.

Chodzi o nowelizację ustawy refundacyjnej, która wprowadza zupełnie nowe zasady dotyczące finansowania wyrobów medycznych (np: pieluchomajtek, soczewek, czy protez).Konsultacje do tego projektu ustawy zakończyły się w lipcu. Mimo to dopiero teraz nowelizacją zajmie się rząd. Dziś projekt stanie na Komitecie Stałym Rady Ministrów. Największe emocje i wątpliwości budzą zapisy wprowadzające tzw. współpłacenie za niektóre świadczenia zdrowotne. Czy rząd i PIS zgodzą się na te propozycje Ministerstwa Zdrowia?

Jakie zmiany wprowadza nowelizacja?

Zgodnie z założeniami projektu wyroby medyczne musiałyby przechodzić taką samą ścieżkę wnioskowania o refundację, jaka obecnie obowiązuje dla leków. Resort zdrowia tłumaczył, że ma to nie tylko uporządkować ten obszar, ale takie rozwiązanie ma także wygenerować oszczędności dla budżetu NFZ. W ustawie wprowadzono także zapisy, które będą pozwalały szpitalom pobierać od pacjentów opłaty – jeśli ci zdecydują się na wyrób, który nie znajdzie się na liście finansowanych przez NFZ. Będą wówczas mogli dopłacić różnicę (np.: jeśli przy zabiegu zaćmy będą chcieli mieć wszczepioną soczewkę inną, niż wskazana w wykazie). W nowelizacji znalazł się również zapis o publikowaniu list refundacyjnych co trzy – a nie jak dotąd, co dwa miesiące.

Co to oznacza dla producentów?

Projekt nowelizacji ustawy refundacyjnej od samego początku wzbudzał wiele emocji. Przede wszystkim krytykują go producenci wyrobów medycznych, bo to ich dotyczą największe zmiany. – Wprowadzenie sztywnych lub maksymalnych marż, zapowiadanych na poziomie 10 – 20 proc. w miejsce istniejącego dziś systemu spowoduje załamanie się sieci polskich sklepów zapatrzenia medycznego, należących głównie do małych i średnich polskich przedsiębiorców. Prace stracić może 10 – 15 tys. osób – mówił Witold Włodarczyk, dyrektor Izby Gospodarczej POLMED. – W efekcie straci pacjent, bo nie będzie miał gdzie zaopatrzyć się w wyroby medyczne. Zdaniem przedstawicieli branży, to właśnie likwidacja sklepów medycznych może być prawdziwym celem proponowanej regulacji. Stworzy się bowiem barierę dostępową, wypychając pacjentów z systemu refundowanego zaopatrzenia w wyroby medyczne na rynek pełnopłatny, co przyniesie znaczący spadek wydatków państwa.

Krytycznie propozycje resortu zdrowia oceniają również przedsiębiorcy. Mimo, że zamiar racjonalizacji kosztów i ich obniżania jest dobry, złym rozwiązaniem jest przenoszenie wprost na rynek wyrobów medycznych zasad obowiązujących na rynku farmaceutycznym – uważa BCC. Zdaniem przedsiębiorców, zapisy projektu ustawy nie zawierają regulacji dotyczących doboru sprzętu medycznego według indywidualnych potrzeb, co stanowi podstawę rehabilitacji zdrowotnej i społecznej osoby niepełnosprawnej. Objęcie wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie systemem cen i marż urzędowych może spowodować negatywny wpływ na rynek pracy, w związku z zagrożeniem bankructwem drobnych krajowych przedsiębiorców i właścicieli prowadzących sklepy medyczne.

Co to oznacza dla pacjentów?

Zmiany w finansowaniu wyrobów medycznych budzą też niepokój samych pacjentów. – Już aktualnie obowiązujące limity nie zabezpieczają potrzeb pacjentów wymagających stomii – mówiła niedawno Magdalena Piegat z Fundacji StomaLife. Nowe przepisy jeszcze pogorszą sytuację – oceniła. Projekt Ministerstwa Zdrowia ograniczy dostęp chorych do sprzętu dobrej jakości, który będzie dopasowany do indywidualnych potrzeb – powiedziała i dodała, że złej jakości wyroby medyczne oznaczają liczne powikłania i konieczność zwiększenia nakładów na ich leczenie.

– Wprowadzenie mechanizmu procedury refundacyjnej w kontekście wyrobów medycznych, może spowodować ograniczenie ilości i jakości dostępnego sprzętu, który powinien być dobierany indywidualnie do potrzeb każdego pacjenta – uważają Amazonki. Pacjentki mają też zastrzeżenia do zmian w dystrybucji wyrobów medycznych. – Sposób dystrybucji wyrobów poprzez apteki nie gwarantuje odpowiednich warunków pacjentowi, który sprzęt musi mieć dobrany indywidualnie, w ustronnym miejscu. Dlatego dotychczasowa sprzedaż przez wyspecjalizowane sklepy medyczne, powinna pozostać bez zmiany – wskazują Amazonki.

O niewystarczającej ilości miesięcznego zaopatrzenia w wyroby medyczne jednorazowego użytku oraz brak informacji jak zmieni się dopłata pacjentów do wyrobów medycznych po wejściu w życie nowych przepisów mówiła Rzecznik Praw Pacjenta Barbara Kozłowska. Zaznaczała też, że opinia pacjentów nie jest brana pod uwagę przy podejmowaniu decyzji o wprowadzanych zmianach.

Czy PiS zgodzi się na współpłacenie?

Jedną z najważniejszych zmian w projekcie, którym dziś zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów jest wprowadzenie współpłacenia.Na świadczeniodawców nałożony zostanie obowiązek informowania pacjentów o wyrobach, których cena przekracza refundowany przez państwo limit, a które można zastosować w danym wskazaniu klinicznym. Jeżeli pacjent zdecyduje się na zastosowanie takiego wyrobu, będzie musiał do niego dopłacić kwotę powyżej limitu finansowania.

Do tej pory PiS krytycznie odnosił się do każdej propozycji współpłacenia w ochronie zdrowia. Nieoficjalnie wielu posłów PiS nadal uważa, że to nie jest dobry pomysł. W tej sytuacji zapis w projekcie ustawy refundacyjnej dot. współpłacenia stoi jeszcze pod dużym znakiem zapytania.

Kiedy projekt ma szansę trafić do Sejmu?

Po tym jak projektem zajmie się Komitet Stały Rady Ministrów, nowelizację ustawy refundacyjnej musi jeszcze przyjąć rząd. Dopiero wtedy ustawa będzie mogła trafić do Sejmu. Zatem posłowie rozpoczną prace nad projektem nie wcześniej niż w przyszłym roku. Ministerstwo Zdrowia zakłada, że nowelizacja wejdzie w życie pięć miesięcy od daty publikacji.

Aleksandra Smolińska