• Home
  • Wiadomości
  • RZĄD JEDNAK POPRZE WSPÓŁPŁACENIE ZA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE?

RZĄD JEDNAK POPRZE WSPÓŁPŁACENIE ZA ŚWIADCZENIA MEDYCZNE?

Avatar By on 30 stycznia 2017 0 310 Views

Współpłacenie tak, ale wprowadzane powoli i bez rewolucyjnych zmian – to wniosek z projektu stanowiska rządu do złożonej w Sejmie propozycji Nowoczesnej dotyczącej dopłat pacjentów do świadczeń zdrowotnych.

Jest już projekt stanowiska rządu do nowelizacji ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej, którą w grudniu złożyła w Sejmie Nowoczesna. Chodzi o umożliwienie współpłacenia za ponadstandardowe świadczenia medyczne. Rząd zgadza się z zaproponowanym przez posłów Nowoczesnej kierunkiem zmian, ale w projekcie zabrało szczegółów. Między innymi dlatego stanowisko rządu do poselskiego projektu będzie jednak negatywne.

Idea dopłat do świadczeń słuszna

– Idea umożliwienia pacjentom dostępu do ponadstandardowych wyrobów medycznych po uiszczeniu opłaty jest słuszna – czytamy w projekcie stanowiska rządu do nowelizacji zaproponowanej przez Nowoczesną. Projekt stanowiska przygotowywał resort zdrowia, który jednocześnie pracuje nad zmianami w refundacji wyrobów medycznych. Mają one polegać między innymi na umożliwieniu pacjentom dopłacania do wyrobów o wyższym standardzie. Dlaczego więc podobna propozycja Nowoczesnej została oceniona negatywnie?

– Wprowadzenie takiego rozwiązania wymaga określenia maksymalnych kwot dopłat pacjentów oraz wprowadzenia ubezpieczeń komplementarnych od współpłacenia – wyjaśnia MZ w projekcie stanowiska. A tego w propozycji Nowoczesnej – zdaniem resortu – zabrakło. – Poselski projekt ustawy nie wskazuje szczegółowo trybu i kryteriów stosowanych do uznania świadczenia za ponadstandardowe. Nie doprecyzowuje również sposobu ustalania dopłaty pacjenta – czytamy w projekcie stanowiska.

Co dalej ze współpłaceniem?

Ustawa o wyrobach medycznych, która wprowadza współpłacenie za ponadstandardowy sprzęt medyczny już raz prawie trafiła pod obrady rządu. Na etapie prac w Komitecie Stałym Rady Ministrów została jednak cofnięta do resortu. Uwagi do projektu miało Centralne Biuro Antykorupcyjne. Chodziło o brak odpowiednio zapisanych w ustawie kryteriów jakościowych, które miałyby spełniać refundowane przez państwo wyroby medyczne.

Do tej pory projekt nie trafił ponownie do Kancelarii Premiera. Być może jest to związane również z tym, że PiS zawsze sprzeciwiało się wszelkim formom współpłacenia za świadczenia medyczne. Nie byłby to pierwszy projekt przygotowany przez Ministerstwo Zdrowia, co do którego nie ma w rządzie jednomyślności. Przykładem może być choćby ustawa o sieci szpitali, wynagrodzeniach minimalnych w ochronie zdrowia czy poselski projekt „apteka dla aptekarza”.

Aleksandra Smolińska