• Home
  • Wiadomości
  • MZ: POWSTANIE DOKUMENT „POLITYKA DOT. WYROBÓW MEDYCZNYCH”

MZ: POWSTANIE DOKUMENT „POLITYKA DOT. WYROBÓW MEDYCZNYCH”

Avatar By on 13 lutego 2017 0 307 Views

Do końca roku 2017 ma powstać w resorcie zdrowia dokument „Polityka dotycząca wyrobów medycznych Rzeczpospolitej Polskiej”. Minister zdrowia powołał właśnie specjalny zespół, który ma się zająć jej opracowaniem. Jak się ta zapowiedź ma do prowadzonych właśnie prac nad ustawą, która wprowadza nowe zasady refundacji wyrobów medycznych?

Założenia do polityki dot. wyrobów medycznych w ciągu 3 miesięcy

Powołany właśnie przez ministra zdrowia zespół ma za zadanie opracować w ciągu najbliższych 3 miesięcy założenia do dokumentu „Polityka dotycząca wyrobów medycznych Rzeczpospolitej Polskiej”. Następnie, do końca roku, ma powstać ostateczna wersja tego dokumentu.

W zespole pracować będą urzędnicy i eksperci

Pracom zespołu będzie przewodniczył wiceminister Krzysztof Łanda. Zastępować go będzie przedstawiciel Departamentu Polityki Lekowej i Farmacji. W skład zespołu wejdą także przedstawiciele innych resortów (finansów, nauki i szkolnictwa wyższego, rodziny, pracy i polityki społecznej oraz rozwoju), instytucji podległych MZ (AOTMiT, NFZ i URPLWMiPB, Rzecznika Praw Pacjenta, PFRON ), Polskiego Centrum Akredytacji, a także Centralnego Biura Antykorupcyjnego. Zespół będzie mógł zapraszać do współpracy zewnętrznych ekspertów.

Wyroby medyczne czekają kompleksowe zmiany

Przypomnijmy, że resort zdrowia od kilkunastu miesięcy pracuje nad nowelizacją ustawy refundacyjnej, która ma regulować zasady refundacji wyrobów medycznych. Nowe przepisy mają wprowadzić takie same zasady dla refundacji wyrobów medycznych jakie obowiązują przy refundacji leków (m.in. konieczność oceny wyrobu przez AOTMiT oraz procedurę negocjacji cenowych). Jednym z szeroko komentowanych i wzbudzających kontrowersje pomysłów jest zapis umożliwiający pacjentom dopłaty do świadczeń o wyższym standardzie. Wątpliwości do projektu zgłosiło między innymi Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Ustawa czeka już pół roku

Konsultacje społeczne do tego projektu zakończyły się w lipcu ubiegłego roku. Do resortu wpłynęło wiele uwag. W grudniu ur. projekt miał być przyjmowany przez Komitet Stały Rady Ministrów. Do dziś jednak trwają nad nim wewnętrzne prace w resorcie zdrowia. Nieoficjalnie mówi się, że głównym problemem były uwagi CBA. Z naszych informacji wynika, że teoretycznie zostały one uwzględnione przez MZ, ale nieoficjalnie urzędnicy MZ przyznają jednak, że ostateczne zapisy nie zostały jeszcze wypracowane.

Aleksandra Smolińska