POWSTANIE KODEKS ETYKI W BRANŻY WYROBÓW MEDYCZNYCH?

Avatar By on 17 marca 2017 0 298 Views

Zdaniem ekspertów, którzy podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych dyskutowali na temat etyki w branży wyrobów medycznych, w szpitalach niezbędne jest wprowadzenie wewnętrznego kodeksu etycznego, polityki szkoleń w zakresie etyki i prawa i powołanie funkcji doradcy etycznego i komisji etycznej.

– Wiedza na temat zagadnień etycznych jest bardzo zaawansowana wśród przedstawicieli branży wyrobów medycznych. Dzieje się tak głównie z powodu ciągłego podnoszenia standardów przez firmy, które nie chcą ryzykować utraty reputacji i straty wizerunku. Niestety, po stronie szpitali mamy w tym temacie jeszcze wiele do zrobienia – powiedział podczas Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Izby Gospodarczej Polmed.

Europejski kodeks etyki już jest

Eksperci mówili także o nadchodzących zmianach w relacjach lekarzy z przemysłem medycznym, które są wynikiem przyjęcia przez MedTech Europe nowego kodeksu etyki. Te nowe regulacje będą miały wpływ na kształt krajowych kodeksów etyki. – Kodeksy etyki są próbą poszukiwania i stworzenia twardych i sformalizowanych reguł, które wyłączają wielość ocen, tam gdzie sytuacje mogą mieć charakter niejednoznaczny. Kodeksy etyczne mają dużą moc oddziaływania, w praktyce często są wręcz mylone z przepisami obowiązującego prawa – tłumaczył adw. Oskar Luty. MedTech opracowała w zeszłym roku nowy kodeks etyki biznesowej, który wprowadza szereg zmian. Najważniejszą z nich, która jest szeroko dyskutowana i w mojej ocenie będzie miała duże znaczenie dla praktyki szpitalnej i lekarzy, jest zakaz bezpośredniego sponsorowania przez firmy udziału pracowników ochrony zdrowia w konferencjach naukowych organizowanych przez stronę trzecią. Zakaz ten ma swoje źródło w wielu złych doświadczeniach w ramach relacji bezpośredniego sponsoringu. Sensem tej regulacji jest całkowite wyłączenie ryzyka w tej sferze działalności firmowej. Oprócz wskazanej zmiany, nowy kodeks wprowadza szereg szczegółowych regulacji dotyczących badań postmarketingowych, grantów, zawierania umów z lekarzami i innymi pracownikami ochrony zdrowia. Pojawiają się zmiany również w zapisach dotyczących darowizn, podarunków, próbek itp. – kontynuował.

Zmienią się relacje między branżą i podmiotami leczniczymi

– Izba POLMED już rozpoczęła działalność informacyjną skierowaną do pracowników ochrony zdrowia w zakresie nadchodzących zmian. Przy każdej okazji informujemy uczestników szkoleń organizowanych w ramach projektu MedKompas, że niedługo wejdą w życie zmiany dotyczące relacji pomiędzy firmami z branży wyrobów medycznych a przedstawicielami systemu ochrony zdrowia. Będziemy kontynuować nasze działania mając nadzieję, że na końcu tej drogi nastąpi pełne zrozumienie, zarówno przez firmy, jak i lekarzy, potrzeby działania zgodnego ze standardami etycznymi i obowiązującym prawem – podsumował Witold Włodarczyk.

AS
Źródło: mat. prasowe