• Home
  • Wiadomości
  • POLMED: KONIECZNE UPORZĄDKOWANIE RYNKU WYROBÓW MEDYCZNYCH

POLMED: KONIECZNE UPORZĄDKOWANIE RYNKU WYROBÓW MEDYCZNYCH

Avatar By on 18 kwietnia 2017 0 307 Views

Weryfikacja ustalonych limitów finansowania, poszerzenie listy wyrobów medycznych na zlecenie, uporządkowanie rynku i kategoryzacja – to kilka głównych postulatów Izby Gospodarczej POLMED, które trafiły do Ministerstwa Zdrowia przy okazji prac nad nowelizacją rozporządzenia dot. wyrobów medycznych.

Zgodnie z propozycją ministerstwa zdrowia, po wejściu w życie nowych przepisów zlecenia na wyroby medyczne będą też mogli wystawiać lekarze w trakcie specjalizacji. Na określoną część wyrobów, zlecenia będą mogli wystawiać również fizjoterapeuci (np.: na kule, trójnóg lub balkonik). Zlecenia na ortezy i gorsety ortopedyczne będzie mógł wystawiać neurochirurg, a na zestawy infuzyjne – internista i lekarz POZ. Lekarze rodzinni wystawią też zlecenie na protezę piersi, perukę, cewnik i wózek inwalidzki. Zostanie też skrócony czas użytkowania refundowanych wózków inwalidzkich, co umożliwi ich wcześniejszą wymianę na przykład w przypadku, gdy niepełnosprawne dziecko z niego wyrośnie. Jak propozycje MZ ocenia Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych Polmed?

POLMED zgadza się z zaprezentowanym w projekcie kierunkiem zmian

– Cieszy nas fakt uwzględnienia niektórych postulatów, zgłaszanych już wcześniej przez Izbę do Ministerstwa. W naszej ocenie rozszerzenie katalogu osób uprawnionych do wydawania zleceń na wyroby medyczne oraz uelastycznienie okresu użytkowania niektórych wyrobów, pozytywnie wpłynie na podniesienie jakości życia pacjentów. Uważamy przy tym, że istnieje szereg rozwiązań, które można jeszcze usprawnić w ramach systemu finansowania wyrobów ze środków publicznych, co też zasygnalizowaliśmy Ministerstwu Zdrowia w zgłoszonych uwagach – podkreśla Witold Włodarczyk, Dyrektor Generalny Izby POLMED.

Trzeba poszerzyć listę refundowanych wyrobów medycznych

POLMED proponuje zmiany w przygotowanym przez MZ wykazie wyrobów medycznych. Chodzi tu np. o dodanie nowych wyrobów medycznych, nieuwzględnionych na ten moment w rozporządzeniu – takich jak osłony stawów biodrowych, wyroby do zaopatrzenia i pielęgnacji stomii powikłanej czy dodatkowe rodzaje ortez – ale także rozszerzenie kryteriów finansowania (np. w przypadku wózków inwalidzkich dla dzieci cierpiących z powodu innych schorzeń niż porażenia czy niedowłady kończyn) oraz zweryfikowanie ustalonych wysokości limitów finansowania wyrobów. Dobrym przykładem, w ocenie Izby, w tym ostatnim zakresie może być limit dla finansowania wyrobu „siedzisko ortopedyczne dla dzieci stabilizujące plecy i głowę”, wynoszący obecnie 700 zł, podczas gdy według dostępnych nam danych, rynkowe ceny tego typu wyrobów wynoszą od 2500 nawet do 9000 zł.

Konieczne uporządkowanie dostępnych na rynku wyrobów medycznych

Istotnym postulatem Izby Polmed pozostaje kompleksowe unowocześnienie i urealnienie wykazu wyrobów medycznych w odniesieniu do aktualnych realiów technologicznych i rynkowych. – Mam na myśli dokonanie całościowej kategoryzacji wyrobów medycznych, która powinna być oparta na najnowszych publikacjach naukowych. Główna praca w tym zakresie została już niedawno dokonana przez zespół niezależnych naukowców – wskazuje Witold Włodarczyk.

Aleksandra Smolińska

Źródło: POLMED