• Home
  • Wiadomości
  • W 2018 R. NIECAŁE 2 ZŁ WIĘCEJ DLA PACJENTA NA WYROBY MEDYCZNE

W 2018 R. NIECAŁE 2 ZŁ WIĘCEJ DLA PACJENTA NA WYROBY MEDYCZNE

Avatar By on 12 lipca 2017 0 316 Views

Zgodnie z projektem budżetu NFZ na 2018 r., na wyroby medyczne przeznaczone zostanie dodatkowe 67,3 mln zł w stosunku do roku 2017. To oznacza, że w ujęciu per capita, każdy Polak otrzyma od państwa dodatkowe 1,8 zł rocznie na wyroby medyczne. To sprawia, że wciąż jeszcze pod względem finansowania tego obszaru w zdrowiu, gonimy Europę.

W ubiegłym tygodniu sejmowa Komisja Zdrowia pozytywnie zaopiniowała projekt zmiany budżetu Narodowego Funduszu Zdrowia na 2017 r. i projekt budżetu NFZ na 2018 r. Oba projekty czekają jeszcze na opinię Komisji Finansów Publicznych oraz akceptację ministerstwa finansów.

Izba Wyrobów Medycznych POLMED wyraża aprobatę z rosnących nakładów publicznej służby zdrowia na wyroby medyczne, stwierdza jednak konieczność pochylenia się nad dynamiką zmian. W 2018 roku Fundusz planuje przeznaczyć na ten cel 1,08 mld zł – 67,3 mln zł więcej niż obecnie. W opinii Izby, konieczne jest dalsze zwiększanie nakładów w tym obszarze.

– Sukcesywne zwiększanie środków na refundację wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie odbieramy jako pozytywny znak. Nie należy jednak zapominać, że zapewnienie pacjentom odpowiedniego dostępu do wyrobów medycznych, wymaga skierowania większej ilości środków publicznych w tę stronę. Na tle Europy, Polska nadal wypada nie najlepiej pod kątem środków przeznaczanych na ten cel – zaznacza Anna Kasprzak, prezes Izby POLMED.

Jak wskazuje Izba POLMED, wydatki NFZ na zaopatrzenie w wyroby medyczne per capita są nawet kilkanaście razy niższe niż w innych krajach Europy Środkowo-Wschodniej. Przeciętnie, polski obywatel uzyska na te cel ok. 28 zł, kiedy w Czechach, już w 2013 roku, wskaźnik ten był prawie 15 razy wyższy i wynosił 415 zł na osobę. Słowacja i Węgry również znacząco przewyższają Polskę w tym obszarze i na zaopatrzenie w wyroby medyczne przeznaczają kolejno 150 zł i 70 zł na osobę (dane za 2015 rok).

– Obecnie, kluczowe będzie określenie dynamiki wzrostu nakładów na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Ważne jest, aby w możliwie krótkim czasie polski pacjent był wspierany przez państwo w tym zakresie na podobnym poziomie jak Czech czy Słowak – dodaje Anna Kasprzak.

Aleksandra Smolińska
Źródło: mat. pras