NIK ZA WPROWADZENIEM WSPÓŁPŁACENIA

Avatar By on 9 października 2017 0 309 Views

Umożliwienie pacjentom dopłaty do ponadstandardowych świadczeń jest zasadne – uważa Najwyższa Izba Kontroli. To jeden z wniosków zawartych w najnowszym raporcie NIK dotyczącym leczenia za granicą.

W wyniku ustaleń kontroli NIK stwierdziła też, że zasadnym jest kontynuowanie działań mających na celu umożliwienie pacjentom wyboru ponadstandardowego wyrobu medycznego, w stosunku do finansowanego przez publicznego płatnika, co wymagać będzie współpłacenia przez pacjenta za taki wyrób.

Zgodnie z przyjętą przez NFZ i Ministerstwo Zdrowia interpretacją obowiązujących dziś przepisów pacjent ma prawo do uzyskania świadczenia zdrowotnego bezpłatnie albo odpłatnie. Tym samym nie ma prawa do współfinansowania gwarantowanych świadczeń zdrowotnych, tak aby otrzymać je np. lepszej jakości.

Część pacjentów chciałaby dopłacać

W ocenie NIK, sytuację tę dobrze obrazują przykłady leczenia zaćmy, gdzie pacjent – w ramach finansowania przez NFZ – może mieć wszczepioną standardową soczewkę, która nie koryguje np. krótkowzroczności czy astygmatyzmu. Decyzję o rodzaju soczewki podejmuje podmiot leczniczy, w którego interesie pozostaje nieprzekraczanie po stronie wydatków kwoty, jaką uzyskuje z NFZ za udzielenie takiego świadczenia. Chory nie może natomiast dopłacić do soczewki wyższej jakości, a jeśli chce ją uzyskać, musi pokryć w całości wszystkie koszty zabiegu (ponadstandardowej soczewki oraz operacji) korzystając, mimo posiadania ubezpieczenia zdrowotnego, z odpłatnych świadczeń na terenie kraju, lecz poza systemem publicznego finansowania opieki zdrowotnej lub ze świadczenia poza terytorium kraju (np. korzystając z procedury zwrotu kosztów w TOZ).

Jak podkreśla NIK, wzrastająca liczba składanych wniosków o zwrot kosztów świadczeń uzyskanych poza granicami kraju może zatem świadczyć o akceptacji, przez część świadczeniobiorców, współpłacenia za uzyskiwane świadczenia.

MZ już przygotowało taki projekt

Przypomnijmy, że możliwość współpłacenia za ponadstandardowe wyroby medyczne znalazła się w przygotowanym jeszcze przez wiceministra zdrowia Krzysztofa Łandę projekcie zmian w refundacji wyrobów medycznych. Jednak ostatecznie projekt zamiast pod obrady rządu, po Komitecie Stałym RM trafił z powrotem do Ministerstwa Zdrowia. Nieoficjalnie mówi się, że wiceminister Marcin Czech, który odpowiada teraz za politykę lekową w Ministerstwie Zdrowia nie będzie forsował projektu Łandy.

W Sejmie jest jednak inny projekt dotyczący współpłacenia za ponadstandardowe wyroby medyczne. Przygotował go klub parlamentarny Nowoczesna. Projektem wkrótce ma się zająć sejmowa Komisja Zdrowia.

AS
Źródło: NIK