INNOWACJE W MEDYCYNIE TO NIE TYLKO LEKI

Avatar By on 23 października 2017 0 311 Views

Od zawsze mówi się o innowacjach w medycynie w odniesieniu do przemysłu farmaceutycznego. W tej dyskusji zapomina się o branży wyrobów medycznych, która jest obecnie jedną z najbardziej innowacyjnych na świecie. Obok branży zbrojeniowej, komputerowej czy energetycznej, to właśnie ten sektor medycyny rozwija się najszybciej. Przynosi to ogromne korzyści dla pacjentów – możemy coraz lepiej i szybciej diagnozować, leczyć i rehabilitować. Warto zastanowić się nad stworzeniem „polityki dostępu pacjentów do wyrobów medycznych” – mówi prezes Izby Wyrobów Medycznych POLMED, Robert Rusak.

Krajowy rynek wyrobów medycznych

Krajowy rynek wyrobów medycznych jest wart ok. 10,5 mld zł, z czego 15% stanowi produkcja krajowa. W Izbie POLMED, jedynej Izbie Gospodarczej, która zrzesza producentów i dystrybutorów medycznych w Polsce, znamy przypadki, gdzie produkcja rozpoczynała się w garażu, a dziś odbywa się w dużych fabrykach. To są polskie przedsiębiorstwa, które też coraz więcej eksportują swoich produktów na rynki zagraniczne. Dzisiejszy bilans handlowy w Polsce szacuje się na ok. 1,3 mld euro eksportu i blisko 1,6 mld euro importu. Chcemy i podejmujemy wszelkie kroki, aby te wartości co najmniej zbliżyć do siebie. Chcemy zapraszać do Polski też nowe firmy, realizować ogromne inwestycje – mówi Prezes Izby, Robert Rusak.

Jak dużo innowacji przy takim budżecie?

Polski rynek wyrobów medycznych jest jednym z najbardziej konkurencyjnych, mimo znacznie niższych nakładów Państwa na tę branżę – porównując chociażby z krajami ościennymi. Wadą obecnego systemu jest biurokracja i wszelkie inne przeszkody administracyjne blokujące stosowanie innowacyjnych wyrobów przy świadczeniach finansowanych publicznie. W Polsce na rynku dostępne jest ok 200 tys. wyrobów medycznych. W Europie – 500 tys. Oczywiście nie wszystkie są dostępne w systemie publicznego finansowania.

Z ostatnich zapowiedzi przedstawicieli Ministerstwa Zdrowia oraz Ministerstwa Finansów wynika, że w 2017 r. planowane jest zwiększenie środków finansowych na zdrowie – w głównej mierze na zakup sprzętu. W formie dotacji celowej Rząd przeznaczy 281 mln zł na zakup sprzętu stosowanego w onkologii, pediatrii, neonatologii oraz profilaktyki stomatologicznej i zdrowotnej w szkołach. Zgodnie z zapowiedziami czekają nas kolejne dotacje, w tym 323,7 mln zł na zakup aparatury i sprzętu medycznego dla jednostek podległych i nadzorowanych przez Ministerstwo Zdrowia. Resort wystąpił o zgodę na przeznaczenie tych środków z budżetu Państwa.

Aktualne wnioski i przemyślenia

W obliczu dynamicznych zmian na rynku, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED prowadzi szereg aktywności, których celem jest popularyzacja wiedzy nt. wyrobów medycznych wśród decydentów, środowiska medycznego oraz pacjentów. Prezentowane przez nas analizy spotykają się z pozytywnym odbiorem i zainteresowaniem. Często, poruszane przez nas problemy nie były wcześniej przedmiotem dyskusji – zarówno w obszarze tworzenia przyjaznego klimatu inwestycyjnego, jak i dostępu pacjentów do leczenia. Uważamy, że szeroki dialog i edukacja są najważniejsze w realizacji strategicznych celów. Dlatego też, staramy się być wszędzie tam, gdzie głos branży jest istotny – mówi Witold Włodarczyk

Izba POLMED, podczas niedawnego Forum Ekonomicznego w Krynicy podkreślała rolę sektora wyrobów medycznych. Warto obrócić obecną oś dyskusji, w której innowacje postrzegane są tylko jako domena farmacji. W 2015 roku do Europejskiego Biura Patentowego zostało zgłoszonych 12 400 wniosków o rejestrację wyrobów lub technologii medycznych – dla porównania od branży farmaceutycznej i biotechnologii wpłynęło 6 tys. wniosków. To wskazuje, gdzie jest potencjał dla systemu, inwestycji, a przede wszystkim dla pacjentów.

Decydenci dostrzegają ten potencjał

W ostatnim czasie przedstawiciele Izby POLMED uczestniczyli w spotkaniu Sekcji Ochrony Zdrowia przy Narodowej Radzie Rozwoju, która jest gremium doradczym dla Prezydenta RP. Do dyskusji o innowacjach w zdrowiu zaproszono nie tylko przedstawicieli branży farmaceutycznej, ale także dostarczycieli technologii medycznych. To dla nas jasny sygnał, że wyroby medyczne zaczynają być w zainteresowaniu Rządu. Co więcej, w jednym z kluczowych projektów przygotowanych przez Pana wicepremiera Morawieckiego – Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju – znajduje się projekt „Polskie Wyroby Medyczne”. Izba odbiera ten przekaz dość jasno – mamy potencjał, kapitał ludzki, myśl technologiczną do systematycznego rozwoju właśnie w kierunku produkcji wyrobów medycznych – mówi Prezes Robert Rusak.

Potrzebna jest merytoryczna dyskusja i współpraca

Izba POLMED przygląda się i analizuje nie tylko polski rynek wyrobów medycznych. Wzorem jest Irlandia, która, bez wielkich tradycji przemysłowych i zasobów surowcowych, ulokowała 18 z 25 największych firm medycznych na swoim terenie. Impulsem do tamtejszej rewolucji gospodarczej, było skierowanie uwagi decydentów na panujący klimat inwestycyjny i praca nad jego ulepszeniem.

Aby tak się stało w Polsce, potrzebujemy przewidywalnego prawa, dedykowanych rozwiązań dla sektora małych i średnich przedsiębiorstw, które dziś stanowią istotną część tej branży w Polsce. Potrzebujemy rozwiązań, które pozwolą pacjentom korzystać z najlepszego i najefektywniejszego sprzętu, a producentom zapewnią możliwość stałego rozwoju – Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Izby POLMED.

AS
Źródło: mat. pras.