• Home
  • Wydarzenia
  • KOLEJNA BRANŻA MEDYCZNA NAKŁADA NA SIEBIE DODATKOWE REGULACJE. KTÓRA?

KOLEJNA BRANŻA MEDYCZNA NAKŁADA NA SIEBIE DODATKOWE REGULACJE. KTÓRA?

Avatar By on 30 listopada 2017 0 308 Views

Rynek wyrobów medycznych, to kolejny już obszar, który sam nakłada na siebie dodatkowe regulacje. Wcześniej zrobiły to w Polsce innowacyjne firmy farmaceutyczne. Tym razem Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych MedTech Europe wyznacza restrykcyjne zasady dotyczące kontaktów pomiędzy branżą wyrobów medycznych a świadczeniodawcami i organizacjami ochrony zdrowia.

Izba POLMED kończy prace nad polską wersją kodeksu. Kodeks został przyjęty przez organizację MedTech Europe, która od kilku miesięcy organizuje szkolenia z zapisów kodeksu w różnych europejskich państwach. W tym tygodniu takie szkolenie odbyło się w Warszawie.

Kodeks wyznacza restrykcyjne i przejrzyste zasady dotyczące kontaktów między branżą technologii medycznych a świadczeniodawcami i organizacjami ochrony zdrowia. Najważniejsze zmiany, które zostaną wprowadzone przez producentów wyrobów medycznych zrzeszonych w Izbie POLMED dotyczą między innymi wsparcia niezależnej edukacji medycznej:

• firmy będą mogły wspierać finansowo wyłącznie organizacje ochrony zdrowia (np. poprzez granty na cele edukacyjne, badawcze, stypendia), a nie bezpośrednio indywidualnych pracowników ochrony zdrowia;
• firmy będą musiały poinformować pracodawcę lub przełożonego pracownika, z którym chciałyby nawiązać indywidualną współpracę (np. w zakresie doradztwa) przed jej rozpoczęciem;
• firmy będą miały obowiązek dokumentowania i ujawniania informacji o wysokości przyznanych grantów edukacyjnych oraz nazw organizacji, którym zostały one przyznane;
• organizacja wydarzeń takich jak konferencje i kongresy oraz wsparcie takich wydarzeń organizowanych przez podmioty trzecie, będzie podlegała zasadom Kodeksu (w zakresie dopuszczalnej lokalizacji, rodzaju transportu itp.);
• nie będzie możliwe finansowanie udziału w wydarzeniach (np. kongresy i konferencje) indywidualnych pracowników ochrony zdrowia – możliwe będzie jedynie sfinansowanie grantu edukacyjnego lub samego wydarzenia;

– Należy podkreślić, że Kodeks Etyczny jest inicjatywą branżową. Stowarzyszone firmy postanowiły podnieść standardy funkcjonowania i sprawić, aby ich działania były bardziej transparentne. Popularyzacja wysokich standardów etycznych sprawia, że branża wyrobów medycznych staje się także bardziej odpowiedzialna społecznie. Kodeks został zaakceptowany I przyjęty przez MedTech w grudniu 2015 roku. Teraz natomiast wprowadzona jest najważniejsza zmiana, która dotyczy zasad finansowania konferencji medycznych. Widzimy, że nawet firmy niezrzeszone w organizacjach zaczynają wprowadzać nasze rozwiązania do codziennych praktyk. Dzięki temu relacje zawodowe i konferencje medyczne na całym świecie stają się coraz bardziej profesjonalne. Kodeks będzie obowiązywał we wszystkich krajach Unii Europejskiej, a także w państwach, w których funkcjonują organizacje producentów i dystrybutorów wyrobów medycznych, czyli w krajach Bliskiego Wschodu, Afryki Północnej, Rosji, Turcji i Szwajcarii – mówi w rozmowie z nami Pablo Rojas Abad, Officer Legal&Compliance w MedTech Europe.

W zależności od formy przynależności do Med.Tech firmy albo już wdrożyły kodeks do swojego postępowania, albo mają na to czas do 2020 roku.

– Najważniejszą zasadą, którą wprowadza kodeks jest zakaz bezpośredniego sponsorowania udziału lekarzy, a bardziej ogólnie pracowników ochrony zdrowia, w wydarzeniach naukowych takich jak konferencje czy kongresy. Oznacza to, że firmy nie będą mogły pokrywać kosztów uczestnictwa konkretnych lekarzy i pielęgniarek w konferencjach itp. Będą mogły natomiast robić to poprzez udzielenie grantu organizatorowi wydarzenia na pokrycie kosztów udziału pewnej liczby osób, ale bez wskazania konkretnych uczestników. Jak zawsze, wszelkie zmiany powodują pewien niepokój. Wśród lekarzy pojawiła się obawa, że takie rozwiązanie może ograniczyć im dostęp do edukacji. Jednak uważamy, że niedługo całe środowisko oswoi się z nową rzeczywistością. Teraz wszelkie interakcje pomiędzy branżą wyrobów medycznych a pracownikami ochrony zdrowia będą bardziej transparentne. Musi tak być, aby nie było pola do jakichkolwiek nieetycznych zachowań w sektorze zdrowia. Ochrona zdrowia ze społecznego punktu widzenia jest bardzo ważnym obszarem i nie może być tu miejsca na jakiekolwiek podejrzenia czy wątpliwe etycznie działania. Kolejna ważna zmiana to wprowadzenie obowiązku dokumentowania oraz ujawniania grantów edukacyjnych. Zarówno kwoty, jak i odbiorcy takiego finansowania będą ujawniane publicznie. Kodeks daje też konkretne wytyczne w zakresie organizacji wydarzeń branżowych oraz wspierania wydarzeń organizowanych przez podmioty trzecie. Chodzi o to, żeby skupić się wyłącznie na stronie szkoleniowej przedsięwzięcia. Mamy nadzieję, że wprowadzenie takiej samoregulacji w branży zapewni przestrzeganie najwyższych standardów etycznych podczas kontaktów branży z sektorem ochrony zdrowia. Chcielibyśmy zminimalizować ryzyko wystąpienia jakichkolwiek nieetycznych czy niezgodnych z prawem działań – podkreśla Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Izby POLMED.

Warsztaty, które odbyły się kilka dni temu w Warszawie miały na celu przeszkolenie z zakresu kodeksu producentów i dystrybutorów z Europy Środkowo-Wschodniej. Prowadzili je eksperci z europejskiej organizacji branżowej MedTech.

AS