WIĘCEJ PIELUCHOMAJTEK, ALE NIE DLA NAJBARDZIEJ POTRZEBUJĄCYCH?

Avatar By on 5 grudnia 2017 0 279 Views

Jest już nowy projekt dotyczący korzystnych dla pacjentów zmian w wykazie wyrobów medycznych na zlecenie. Przewiduje m.in. zwiększenie z dwóch do trzech na dobę liczby wyrobów chłonnych. Ponadto wprowadza produkty dla osób z cukrzycą, wokół których toczył się spór firm.

Nowe wyroby w cukrzycy

Do refundacji mają trafić nowe wyroby: zbiornik na insulinę do osobistej pompy insulinowej, sensor/elektroda do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM–RT) oraz transmiter/nadajnik do systemu ciągłego monitorowania glikemii w czasie rzeczywistym (CGM–RT).

Przypomnijmy, że były już próby wprowadzenia transmiterów na listę wyrobów refundowanych, ale spór między firmami go produkującymi spowodował, że zapisy usunięto z projektu zmian (była to nowelizacja zarządzenia związana m.in. z programem „Za życiem”).

Wózki częściej do wymiany

Wprowadzono także – w uzasadnionych medycznie przypadkach – możliwości skracania okresu użytkowania wózków inwalidzkich dla dorosłych. Niedawno podobną możliwość wprowadzono dla dzieci, tłumacząc to m.in. ich rośnięciem, ale też zmianą stanu zdrowia i potrzeb związaną np. z rehabilitacją, operacjami.

Uszczegółowiono też nazwę wózka inwalidzkiego specjalnego dla dzieci i dorosłych przez dodanie „wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, wózka stabilizującego plecy i głowę oraz wózka z funkcją pionizacji”.

Pieluchomajtki: więcej nie dla wszystkich

W projekcie znalazły się też zapisy o zwiększeniu liczby środków absorpcyjnych. Pacjenci i lekarze walczą o to od lat. Dwie sztuki na dobę to stanowczo za mało, a zbyt rzadko zmieniane prowadzą m.in. do odparzeń i stanów zapalnych. Wpisano więc 90 sztuk miesięcznie.

Niestety jest ryzyko, że z większej liczby środków absorpcyjnych nie skorzystają osoby najciężej chore – w hospicjach, domach opieki społecznej. Powód: są dwa limity – ilościowy i cenowy. Cenowy to 1,5 zł za sztukę obowiązujący od wielu lat (60 sztuk i 90 zł). Projekt rozporządzenia zwiększa liczbę, ale nie zwiększa kwotowego limitu w skali miesiąca. Przez to tylko przy produktach poniżej limitu pacjenci odczują korzystną zmianę, choć nie będzie ona duża. Przy bardziej chłonnych wyrobach, stosowanych np. przez osoby na wózkach inwalidzkich czy w hospicjach, które stanowią większość refundacji dla tej grupy produktów, nic się nie zmieni, ponieważ cena dobrej jakości produktów to 1,5 zł lub więcej i dodatkowe np. pieluchomajtki nie zmieszczą się w limicie finansowania.

Stomia

Poszerzono też kryterium przyznawania wyrobów stomijnych o pacjentów z przetoką ślinową.