• Home
  • Wiadomości
  • SĄ UWAGI PRODUCENTÓW DO ROZPORZĄDZENIA O WYROBACH MEDYCZNYCH

SĄ UWAGI PRODUCENTÓW DO ROZPORZĄDZENIA O WYROBACH MEDYCZNYCH

Avatar By on 14 grudnia 2017 0 319 Views

Izba POLMED popiera kierunek planowanych przez Ministerstwo Zdrowia zmian na rynku wyrobów medycznych. Zwłaszcza dotyczy to wprowadzenia nowych pozycji do wykazu oraz rozszerzenia katalogu osób uprawnionych do wystawiania zleceń na poszczególne rodzaje wyrobów medycznych.

Jak podkreślają producenci wyrobów medycznych, przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia propozycja nowelizacji rozporządzenia zapewni pacjentom szerszy dostęp do innowacyjnych wyrobów medycznych.W ramach konsultacji publicznych Izba POLMED opracowała do projektu szereg szczegółowych uwag. Czego dotyczą?

Aparat słuchowy od protetyka i lekarza POZ

Pierwszą ważną zmianą, którą rekomenduje Izba POLMED jest rozszerzenie zakresu osób uprawnionych do wystawiania zleceń na aparaty słuchowe oraz wkładki uszne o dyplomowanych protetyków słuchu i lekarzy POZ. W większości przypadków to właśnie protetyk słuchu prowadzi pacjenta i zna jego potrzeby oraz oczekiwania. Zatem powinni oni mieć możliwość przepisywania określonych wyrobów wspomagających słuch. Obecne przepisy nakazują pacjentowi wizytę u lekarza specjalisty w celu otrzymania zlecenia. Wiąże się to z utrudnieniami czasowymi dla chorego i zbędnym obciążeniem systemu ochrony zdrowia. Zmiana przepisów przyniosłaby Narodowemu Funduszowi Zdrowia oszczędność w wysokości równowartości 80 tys. specjalistycznych wizyt rocznie.

Skrócenie okresu użytkowania wyrobów medycznych

Drugą istotną kwestią jest możliwość skrócenia okresu użytkowana wyrobów medycznych. Przykładem mogą tu być protezy piersi. Stan fizyczny pacjentek (np. waga) zmieniają się w trakcie choroby. Jest to wynikiem np. z rehabilitacji czy zabiegów chirurgicznych. W efekcie, protezy piersi mogą w szybkim czasie przestać pasować do anatomii ciała, co zaburza proces leczenia i powoduje znaczny dyskomfort. Źle dopasowana proteza piersi może ograniczać funkcje oddychania, a także powodować zaburzenia pracy mięśni. Zwiększenie dostępu pacjentek do protez piersi zdecydowanie poprawiłoby proces rekonwalescencji, a także ich kondycję psychiczną.

Limit na środki chłonne

W ramach rozporządzenia Ministerstwo Zdrowia zdecydowało także o podniesieniu limitu ilościowego dla środków chłonnych. Okazuje się jednak, że ta zmiana może nie mieć istotnego znaczenia dla pacjentów. Bez zmian pozostaje bowiem miesięczny limit finansowy. W praktyce oznacza to, że umożliwia się pacjentom nabycie większej liczby materiałów chłonnych, ale kwota finansowania pozostaje bez zmian. Zatem jeśli pacjent chciałby skorzystać z tej możliwości będzie musiał wybrać tańsze wyroby, aby zmieścić się w niezmienionym limicie. W opinii Izby POLMED jeżeli sytuacja pacjentów ma się poprawić konieczne w tej sytuacji będą dalsze zmiany przepisów.

AS
Źródło: Izba Polmed