• Home
  • Wiadomości
  • KONIEC BEZPŁATNYCH REKLAMÓWEK W APTEKACH. ILE ZAPŁACIMY?

KONIEC BEZPŁATNYCH REKLAMÓWEK W APTEKACH. ILE ZAPŁACIMY?

Avatar By on 29 grudnia 2017 0 329 Views

Od nowego roku kupując leki w aptece czy np. wyroby medyczne w sklepie, trzeba będzie zapłacić za każdą torebkę. Opłata ma być stała, choć niekoniecznie wiadomo czy 20 groszy to brutto czy netto.

1 stycznia 2018 r. wchodzą w życie przepisy wprowadzające opłatę recyklingową , która będzie pobierana od lekkich toreb na zakupy z tworzywa sztucznego, oferowanych przy zakupach, również tych dokonywanych w aptekach – informuje Ministerstwo Finansów. Opłata ta będzie pobierana przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego.

Jak przypomina Śląska Izba Aptekarska przypomina stawka opłaty recyklingowej wynosi 0,20 zł za jedną sztukę lekkiej torby na zakupy z tworzywa sztucznego (Dz.U. 2017 r. poz. 2389).

Ponadto opłata:

– jest pobierana od każdej wydanej w celu spakowania towarów torby o grubości tworzywa między 15, a 50 mikrometrów ,
– nie jest pobierana od toreb poniżej 15 mikrometrów tylko w sytuacji, gdy wymagają tego względy higieniczne (towar wydawany jest luzem – nie dotyczy aptek),
– stanowi dla przedsiębiorcy przychód w momencie pobrania,
– stanowi dla przedsiębiorcy koszt w momencie odprowadzenia sumy pobranych w danym roku opłat do budżetu państwa w terminie do dnia 15 marca kolejnego roku kalendarzowego ( art.40 c znowelizowanej ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami),
– zgodnie z pismem MF opłata powinna być wliczona do podstawy opodatkowania podatkiem VAT.
– od 01.01.2018 r. faktury za zakup toreb powinno się według Śląskiej Izby Aptekarskiej traktować, jak faktury za leki i wprowadzać je na magazyn handlowy,
– torby otrzymywane za darmo np. od firm (o ile od nowego roku jeszcze takie będą) i te, które mamy już zaksięgowane jako koszt, a nie są wydane do końca 2017 r. należy wprowadzić na kartotekę z ceną zakupu 0,00 zł;

Komentarz Panie Ewy Kłody – doradcy podatkowego Śląskiej Izby Aptekarskiej:

Jako doradca podatkowy uważam, że opłata recyklingowa nie stanowi wydania towaru ani świadczenia usługi, więc nie powinna być objęta podatkiem VAT (takie stanowisko przez cały okres prezentowało Ministerstwo Środowiska). Ponieważ jednak Ministerstwo Finansów wydało komunikat, że opłata powinna być wliczona do podstawy opodatkowania ze stawką 23% powstaje wątpliwość, czy kwota 0,20 zł winna być uznana za kwotę netto czy brutto. Moim zdaniem to jest kwota brutto, opłata dla klienta każdego sklepu powinna być taka sama, bez względu na fakt, czy sprzedawca jest podatnikiem VAT czy też nie jest. Powyższe stanowisko proszę potraktować jako prywatną, niewiążącą opinię.

Jeżeli stanowisko MF co do obowiązku objęcia podatkiem VAT opłaty recyclingowej ulegnie zmianie niezwłocznie poinformujemy Państwa o tym fakcie.