• Home
  • Wydarzenia
  • PRODUCENCI WYROBÓW MEDYCZNYCH WPROWADZILI KODEKS ETYKI

PRODUCENCI WYROBÓW MEDYCZNYCH WPROWADZILI KODEKS ETYKI

Avatar By on 5 stycznia 2018 0 318 Views

Izba POLMED wprowadziła nowy Kodeks Etycznych Praktyk Biznesowych. Od stycznia 2018 r. wszystkie firmy członkowskie są zobowiązane do przestrzegania nowych zasad współpracy ze środowiskiem medycznym. Jak podkreślają producenci, wprowadzone regulacje zwiększają transparentność współpracy przemysłu z lekarzami oraz personelem medycznym.

Przyjęty kodeks został opracowany na podstawie Code of Ethical Business Practice, stworzonego przez MedTech Europe, europejską organizację reprezentującą branżę wyrobów medycznych. Nowy Kodeks Izby POLMED stanowi polską implementację międzynarodowych standardów działania.

Jasne zasady współpracy

Dynamika rozwoju branży wyrobów medycznych jest bardzo wysoka. Ważne jest, aby powstawaniu innowacyjnych technologii medycznych towarzyszyły etyczne zachowania biznesowe. Przyjęte regulacje jasno określają zasady współpracy różnych uczestników rynku medycznego – mówi Witold Włodarczyk, dyrektor generalny Izby POLMED.

Najważniejszą zmianą jest wprowadzenie zakazu bezpośredniego finansowania udziału przedstawicieli środowiska medycznego w konferencjach naukowych. Od tej pory firma chcąca przyznać grant finansowy na cele edukacyjne, może go przekazać wyłącznie szpitalowi, towarzystwu medycznemu, fundacji lub innemu podmiotowi. Wyłącznie odbiorca grantu może następnie podjąć decyzję, kto konkretnie ma skorzystać ze wsparcia edukacyjnego. Nowy model działania zwiększa przejrzystość i obiektywność procesu korzystania z grantów udzielanych przez przemysł.

Nowe zasady obejmują również przyznawanie przez firmy środków finansowych organizacjom zdrowotnym. Informacje o przekazywanych grantach muszą zostać upublicznione.

Finansowanie działań edukacyjnych

Nowy kodeks etyczny podchodzi do zasad finansowania działań edukacyjnych w sposób kompleksowy. Konferencje międzynarodowe muszą przejść ocenę w europejskim Systemie Weryfikacji Konferencji (CVS). Dozwolone jest sponsorowanie tylko tych konferencji, które spełniają określone wymagania merytoryczne. Dzięki temu firmy oraz uczestnicy systemu ochrony zdrowia uzyskają dodatkowe zapewnienie, że granty edukacyjne zostaną spożytkowane w sposób merytoryczny, transparentny i efektywny.

Przyjęcie samoregulacji przez członków Izby POLMED jest jednym z elementów reformy tej organizacji. Izba podkreśla, że Kodeks pozytywnie wpłynie na zaufanie publiczne do dystrybutorów i producentów wyrobów medycznych, którzy są koniecznym elementem nowoczesnego systemu ochrony zdrowia.

AS
Źródło: POLMED