• Home
  • Wiadomości
  • PREZERWATYWY, SOCZEWKI I SMOCZKI ZOSTAJĄ Z NIŻSZYM VAT. PREZYDENT PODPISAŁ NOWELĘ USTAWY

PREZERWATYWY, SOCZEWKI I SMOCZKI ZOSTAJĄ Z NIŻSZYM VAT. PREZYDENT PODPISAŁ NOWELĘ USTAWY

Avatar By on 8 stycznia 2018 0 300 Views

Prezydent RP podpisał nowelizację ustawy o podatku od towarów i usług. Dotyczy ona m.in. opodatkowania wyrobów z gumy stawką 23 proc. w miejsce 8 proc. VAT. Choć zmiany dotyczą m.in. prezerwatyw, smoczków i sprzętu do in vitro, nie wszędzie ceny wzrosną.

Pomysł zwiększenia stawki VAT na wszystkie gumowe wyroby opodatkowane 8 proc. wzbudził wiele kontrowersji m.in. ze względu na soczewki i prezerwatywy. Okazało się jednak, że konsumenci tych wyrobów nie muszą się obawiać. Ministerstwo Finansów na etapie prac nad ustawą tłumaczyło jednak, że projekt nowelizacji ustawy o VAT przewiduje, że stawką w wysokości 23 proc. zostaną objęte wybrane towary z gumy innej niż ebonit, które nie będą uznane za wyroby medyczne.

Resort doprecyzował, że uchyla objęcie stawką obniżoną wyroby medyczne, ale na innej podstawie prawnej na niektóre z nich będzie obowiązywał 8-procentowy podatek. Będzie to także dotyczyło urządzeń, które nie są przeznaczone do łagodzenia skutków lub leczenia niepełnosprawności, oraz niektórych produktów, zawierających cystynę i cysteinę, a także towarów używanych do celów antykoncepcyjnych i higieny osobistej.

W dalszym ciągu obniżona, 8 proc. stawka podatku będzie miała zastosowanie do soczewek kontaktowych i okularowych, prezerwatyw, strzykawek do podawania leków oraz smoczków dla niemowląt i dzieci, w szczególności przeznaczonych do celów medycznych. Zgodnie ze wspomnianą ustawą, spełniają one definicję wyrobu medycznego. W ustawę jako wyroby medyczne wpisano m.in. artykuły przeznaczone do stosowania u ludzi w celu regulacji poczęć.

Podstawowym celem nowelizacji jest wprowadzenie zmian do ustawy z 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług, które służą wykonaniu wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 5 czerwca 2015 roku w sprawie C-678/13 Komisja Europejska przeciwko Rzeczypospolitej Polskiej.

W wyroku tym Trybunał orzekł, że stosując obniżoną stawkę VAT do wymienionej grupy sprzętu medycznego, sprzętu pomocniczego oraz pozostałych urządzeń Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom ciążącym na niej na mocy art. 96-98 dyrektywy Rady 2006/112/WE z 28 listopada 2006 roku w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej.

Ustawę właśnie podpisał prezydent Andrzej Duda. Miała ona wejść w życie od 1 stycznia, ale wejdzie po upływie siedmiu dni od dnia ogłoszenia.