OD DZIŚ WYŻSZY VAT NA NIEKTÓRE WYROBY MEDYCZNE

Avatar By on 19 stycznia 2018 0 339 Views

W związku z nowelizacją ustawy o VAT, niektóre wyroby medyczne, które do tej pory opodatkowane były obniżoną stawką VAT 8 proc., objęte zostaną stawką podstawową VAT 23 proc. Zmiany wchodzą w życie od dzisiaj. Za co zapłacimy więcej?

Zmiany dotyczą między innymi wyrobów higienicznych oraz wyrobów farmaceutycznych, w tym strzykawek, towarów używanych do celów antykoncepcyjnych i higieny osobistej, a także zawierających w swym składzie cysteinę, cystynę i ich pochodne.

Nie wszystkie wyroby z wyższą stawką

Wykaz towarów i usług, o których mowa, znajduje się w załączniku nr 3 ustawy o VAT i obejmuje pozycje 82 oraz 92. Jednak nie wszystkie wymienione tu towary automatycznie zostaną objęte podstawową 23 proc. stawką VAT. Niektóre z towarów, mogą stanowić wyrób medyczny, w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych i pozostają na dotychczasowej 8 proc. stawce opodatkowania. Zmianie opodatkowania nie ulegają również smoczki.

Brakuje wykazu

Aktualnie nie są jednak dostępne wykazy udostępniające informacje o wyrobach medycznych, co w konsekwencji powoduje całkowite przerzucenie na farmaceutów obowiązku i odpowiedzialności, związanej z określeniem prawidłowej stawki podatku VAT dla tysięcy produktów – informuje Naczelna Izba Aptekarska.

Oznacza to również, że producenci systemów aptecznych nie mają możliwości technicznych ani formalnoprawnych, aby zapewnić na dzień wejścia w życie ww. ustawy, zaktualizowanych stawek podatku VAT, w oparciu o wiarygodne informacje, dla przedmiotowej grupy produktów.

W związku z powyższym producenci systemów aptecznych wskazują, iż w miarę pozyskiwania informacji, dane o obowiązujących stawkach VAT będą stopniowo wprowadzane do baz i publikowane w standardowym cyklu aktualizacji systemów.

AS
Źródło: NIA