• Home
  • Wiadomości
  • NOWE, LECZ NIEJASNE WYTYCZNE MZ DOT. REFUNDACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA DZIECI
ministerstwo zdrowia

NOWE, LECZ NIEJASNE WYTYCZNE MZ DOT. REFUNDACJI WYROBÓW MEDYCZNYCH DLA DZIECI

Avatar By on 28 marca 2018 0 308 Views

Polityka Zdrowotna informowała jeszcze przed wejściem w życie zmian przepisów, że dzieci objęte programem Za życiem stracą na zmianach dotyczących wyrobów chłonnych – ich rodzice będą musieli dopłacać więcej. Odpowiedzi na nasze pytania do MZ potwierdzały te obawy. Teraz jednak minister zdrowia zwrócił się do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o natychmiastowe zastosowanie korzystnej dla pacjentów interpretacji zmian w rozporządzeniu, które weszło w życie 3 marca.

Nowelizacja rozporządzenia zwiększyła limit ilościowy na środki absorpcyjne z „do 60 sztuk” na „do 90 sztuk”. Minister Łukasz Szumowski wskazuje, że w przypadku, gdy osoba, której przysługują uprawnienia wynikające z „Ustawy za życiem” potrzebuje większej liczby wyrobów medycznych przysługujących miesięcznie, przyjąć należy, że takiej uprawnionej osobie przysługuje zwielokrotniony limit finansowy w zależności od liczby sztuk wypisanych na zleceniu przez osobę uprawnioną.

Interpretacja MZ w praktyce

W związku z tym, jeżeli pacjent będzie miał większą liczbę wyrobów medycznych przepisanych przez lekarza niż 90 sztuk, np. 120 sztuk, przysługiwać mu będzie podwójny limit finansowy tj. 2 x 90 zł = 180 zł, przy jednoczesnym zachowaniu poziomów odpłatności pacjenta określonych w rozporządzeniu.

Będą nowe rozwiązania w sprawie wyrobów medycznych

Stosowanie tej interpretacji do środków absorpcyjnych będzie obowiązywało do czasu wypracowania kompleksowych rozwiązań dla tej grupy wyrobów medycznych.

Jednocześnie minister Łukasz Szumowski podjął decyzję, aby wspólny zespół Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia, przy zaangażowaniu prezesa NFZ, wypracował możliwie najlepsze, docelowe rozwiązania w zakresie zaopatrzenia pacjentów w materiały chłonne.

Czy interpretacja rozwiąże problem? Wątpliwe

Przypomnijmy, że problemem była raczej nie liczba a cena pieluchomajtek i innych wyrobów absorpcyjnych. Wraz ze zmianą uprawnień dla wszystkich chorych z 60 sztuk na 90 sztuk i zachowaniu limitu ceny spadł poziom dopłaty NFZ na jedną sztukę wyrobu. A MZ w opublikowanej u siebie informacji pisze: „przy jednoczesnym zachowaniu poziomów odpłatności pacjenta określonych w rozporządzeniu”.

Trudno też zrozumieć formułę na podanym przez MZ przykładzie. Skoro 90 sztuk wiąże się z dopłatą 90 zł, to 120 sztuk będzie miało dopłatę 2 x 90 zł (tak jakby limit wynosił nadal 60 sztuk a nie 90).

Przypomnijmy, że nieograniczony dostęp do wyrobów dała dzieciom ustawa Za życiem, więc akurat w tej sprawie rozporządzenie i zapisany w nim limit sztuk nie ma znaczenia. Znaczenie ma poziom dopłat.

By rozwiać ewentualne wątpliwości poprosiliśmy Ministerstwo Zdrowia o wyjaśnienie proponowanej zmiany oraz odpowiedź na konkretne pytania i przykłady. Spytaliśmy ile rodzina dziecka objętego programem „Za życiem” zapłaciliby za różne, przykładowe pieluchomajtki według ich liczby i z dwoma opcjami ceny – w lutym (przed zmianą przepisów) oraz w kwietniu (po zmianie przepisów oraz wydaniu interpretacji MZ). Na tej podstawie będziemy mogli udzielić odpowiedzi czytelnikom i upewnić się czy różne grupy dzieci nie stracą na zmianach.

AK, AS

Źródło: MZ