KONIEC Z POTWIERDZANIEM ZLECEŃ W NFZ

Avatar By on 11 kwietnia 2018 0 290 Views

Jak dowiedziała się Polityka Zdrowotna jeszcze w tym roku NFZ chce zwolnić pacjentów i ich bliskich z konieczności potwierdzania w oddziałach Funduszu zleceń na wyroby medyczne. To duża uciążliwość dla chorych. Co planuje Fundusz w zamian?

Jeszcze w tym roku Narodowy Fundusz Zdrowia chce uruchomić rozwiązanie informatyczne wspierającego procesy elektronicznego potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie pacjenta w wyroby medyczne. Do tego musi jednak zmodyfikować swój system informatyczny.

Testy tego rozwiązania powinny się zakończyć we wrześniu 2018 r. a uruchomienie planowane jest na IV kwartał tego roku. To ilu pacjentów skorzysta z tego rozwiązania będzie uzależnione od tego na ile zinformatyzowane są gabinety. Nie trudno się jednak domyśleć, że mając wybór, pacjenci będą wybierać te, dzięki którym nie muszą tracić czasu na wizytę w oddziale Funduszu.

Lekarz lub pielęgniarka załatwią potwierdzenie zdalnie

Jak dowiedzieliśmy się w Funduszu, nowe rozwiązanie IT umożliwi wystawienie przez osobę uprawnioną (lekarz/pielęgniarka/położna/fizjoterapeuta) w systemie informatycznym zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, przekazanie do NFZ oraz uzyskanie zwrotnego potwierdzenie bez konieczności wizyty pacjenta w siedzibie oddziału NFZ. Dotyczy to zarówno zleceń na zaopatrzenie jednorazowe, jak i comiesięczne. Może więc chodzić np. o sprzęt ortopedyczny ale też wyroby higieniczne.

Ułatwienia przy naprawie

Zniknie też konieczność uzyskania przez pacjenta potwierdzonego zlecenia na naprawę wyrobu medycznego – teraz to także wymagało wizyty w NFZ.

Koniec z rejonizacją

Co równie ważne, planowane jest wyeliminowanie rejonizacji wynikającej z adresu pacjenta (np. gdy uraz zdarzy nam się podczas pobytu poza miejscem zamieszkania, nie będziemy zmuszeni uzyskiwać potwierdzenia we właściwym dla zamieszkania oddziale NFZ).

Sklep lub apteka sprawdzą dane zdalnie

Weryfikację przez podmiot realizujący zaopatrzenie uprawnienia pacjenta do świadczenia (refundacji danego wyrobu medycznego) ma następować zdalnie wprost w systemie NFZ i na dzień odbioru wyrobu.