ZMIANY W ROZLICZANIU ZA ŻYCIEM

Avatar By on 1 maja 2018 0 317 Views

Prezes NFZ opublikował zarządzenie dotyczące tego, jak prawidłowo rejestrować, potwierdzać i rozliczać zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawione przez fizjoterapeutów. Ale to nie jedyna zmiana. Poszerzony zostanie zakres sprawozdawania informacji dotyczących dzieci objętych programem „Za życiem”.

Chodzi o zarządzenie w sprawie określenia szczegółowego komunikatu sprawozdawczego XML dotyczącego zaopatrzenia w wyroby medyczne określa się szczegółowy komunikat sprawozdawczy tworzony przy użyciu języka XML stosowany do wymiany informacji między świadczeniodawcami a Narodowym Funduszem Zdrowia, dotyczący zaopatrzenia w wyroby medyczne.

Rozwiązania w nim przyjęte dostosowują systemy informatycznych NFZ do prawidłowej rejestracji, potwierdzania i rozliczania zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne wystawionych przez fizjoterapeutów.

– Wprowadzone rozwiązania umożliwia dokonanie wyboru osoby uprawnionej, tj. oprócz lekarza, felczera, pielęgniarki i położnej również fizjoterapeuty – informuje Fundusz.

Za życiem

Ponadto, w porównaniu do zarządzenia dotychczas obowiązującego w załączniku dodany został nowy element zawierający informację o ilości wyrobów medycznych wypisanych na zleceniu w przypadku zlecenia dotyczącego osoby z uprawnieniem 47DN. Chodzi tu o program Za życiem, który umożliwia przepisanie większej liczby refundowanych wyrobów np. pieluchomajtek, niż przewidują standardowe limity NFZ. Programem są objęte osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym.

Dodatkowo wprowadzono dane o ilości wyrobu medycznego z informacją o uwzględnieniu okresu zaopatrzenia na który dany wyrób został wydany.