ministerstwo zdrowia

PIELUCHOMAJTKI GRATIS W RAMACH „ZA ŻYCIEM”?

Avatar By on 7 maja 2018 0 323 Views

Po dużym zamieszaniu wokół zmiany wysokości dopłat do pieluchomajtek przez osoby objęte programem „Za życiem” resort zdrowia zaczął analizy dotyczące skutków wprowadzenia całkowicie bezpłatnych wyrobów chłonnych dla dzieci i młodzieży objętych tym programem – dowiedziała się Polityka Zdrowotna. O ilu sztukach miesięcznie może być mowa?

Z naszych informacji wynika, że analizowany jest scenariusz, w którym osoby objęte programem „Za życiem” dostawałyby bezpłatnie 90 sztuk wyrobów chłonnych miesięcznie. A kolejne kupowałyby korzystając z częściowej refundacji na obecnych zasadach.

Program „Za życiem”, który umożliwia przepisanie większej liczby refundowanych wyrobów np. pieluchomajtek, niż przewidują standardowe limity NFZ. Programem są objęte osoby do 18 roku życia, u których stwierdzono ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą życiu, które powstały w okresie prenatalnym.

Dopłaty ze strony rodziców wynoszą tyle co dla większości innych pacjentów, ale mogą być do większej liczby wyrobów. Do 3 marca limit dla osób spoza programu Za życiem (głównie dorosłych) wynosił 60 sztuk, ale podniesiono go do 90 sztuk. Jednak niezmieniony pozostał limit finansowy – 90 zł, przez co dopłata ze strony NFZ do sztuki dla większości pacjentów wzrosła, o czym alarmowały organizacje pacjenckie.

Polityka Zdrowotna informowała jeszcze przed wejściem w życie zmian przepisów, że dzieci objęte programem Za życiem stracą na zmianach dotyczących wyrobów chłonnych – ich rodzice będą musieli dopłacać więcej. Minister zdrowia już po wejściu w życie niekorzystnych – także dla dzieci – rozwiązań zwrócił się do prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia o natychmiastowe zastosowanie korzystnej dla pacjentów z programu „Za życiem” interpretacji zmian w rozporządzeniu, które weszło w życie 3 marca.

W związku z pytaniami od rodziców i opiekunów dzieci, przekazaliśmy do NFZ i MZ prośbę o przedstawienie poziomu dopłat dla rodziców dzieci przed 3 marca, po 3 marca, ale przed wydaniem interpretacji oraz po wydaniu interpretacji, według kilku różnych kryteriów ceny i liczby wyrobów. To pozwoliłoby ocenić, czy interpretacja faktycznie dla różnych grup chorych dzieci zniwelowała niekorzystną zmianę przepisów. Od ponad miesiąca nie udało nam się uzyskać kompleksowej odpowiedzi na nasze pytania. NFZ przekazało nam wyłącznie informacje dotyczące sytuacji przed wydaniem interpretacji do przepisów, które weszły w życie 3 marca i po zmianie.