• Home
  • Wiadomości
  • NFZ GOTOWE DO REALIZACJI ŚWIADCZEŃ DLA OSÓB ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI
NFZ

NFZ GOTOWE DO REALIZACJI ŚWIADCZEŃ DLA OSÓB ZE ZNACZNYM STOPNIEM NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI

Avatar By on 26 czerwca 2018 0 288 Views

Od 1 lipca zacznie obowiązywać ustawa z dnia 9 maja 2018 r. o szczególnych rozwiązaniach wspierających osoby o znacznym stopniu niepełnosprawności. Do dotychczasowych grup pacjentów ze szczególnymi uprawnieniami dołączą osoby o stwierdzonym znacznym stopniu niepełnosprawności.

Wprowadzone zmiany:

1. Dofinansowanie do wyrobów medycznych bez uwzględniania okresów użytkowania (przysługuje każdorazowo, na zlecenie lekarza) określonych w przepisach.
2. Określenie każdorazowo przez lekarza wystawiającego zlecenie ilości comiesięcznie refundowanych wyrobów medycznych.
3. Prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej oraz usług farmaceutycznych udzielanych w aptekach.
4. Ambulatoryjne świadczenia specjalistyczne finansowane ze środków publicznych udzielane bez skierowania lekarza.
5. Świadczenia z zakresu rehabilitacji leczniczej udzielane w ramach umowy z NFZ będą nielimitowane.

Dodatkowe środki na realizację zapisów ustawy

Za wprowadzonymi zmianami idą konkretne pieniądze. Narodowy Fundusz zdrowia zwiększył swój plan finansowy o dodatkowe 1 509 918 zł. Pieniądze, które pochodzą głównie ze zwiększonego wpływu składki zostaną przeznaczone m. in. na realizację zapisów ustawy: wyroby medyczne dla osób o niepełnosprawnych, bezlimitową rehabilitację osób niepełnosprawnych. Do Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego na ten cel trafiło 132 001 tys. zł. Budżet na refundację wyrobów medycznych zwiększy się o 10 295 zł, z kwoty 80 000 zł do 90 295 zł, natomiast na rehabilitację leczniczą o 21 634 zł, co zwiększy dotychczasowy budżet z kwoty 232 087,00 zł do 253 721 zł.

Pozostałe 100 072 zł, które otrzymał oddział zostaną przeznaczone min. na dodatkowe świadczenia w zakresie zaćmy i endoprotezoplastyki, diagnostyki obrazowej (TK i RM).

Jak wygląda realizacja zapisów ustawy na Małopolsce?

Obecnie MOW NFZ finansuje w Małopolsce 254 placówek rehabilitacji leczniczej począwszy od gabinetów rehabilitacji (171 miejsc udzielania świadczeń), przez fizjoterapię ambulatoryjną i domową (266 miejsc udzielania świadczeń), po oddziały dzienne (97 miejsc udzielania świadczeń) i rehabilitację stacjonarną ( 50 oddziałów stacjonarnych). Obecna wartość wszystkich umów to 184 446 zł oraz 50 319 zł w umowach w ramach PSZ. Dodatkowe środki na 3 kwartał – w sumie 21 634 zł zostaną przeznaczone na:

– aneksowanie umów, które wprowadzą zakres skojarzony – świadczenia nielimitowe dla osób z orzeczonym znacznym stopniem niepełnosprawności

– ogłoszenie w najbliższym czasie dodatkowych konkursy uzupełniających na tych obszarach., gdzie nie ma realizatorów lub jest niska dostępność.

W najbliższych dniach pracownicy Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ spotkają się z ze świadczeniodawcami z zakresu rehabilitacji oraz przedstawicieli organizacji pacjenckich, żeby przedstawić wprowadzane zmiany i działania oddziału, które są z nimi związane – informuje rzecznik MOW NFZ.

Źródło: MOW NFZ