• Home
  • Wiadomości
  • JAKICH ZMIAN TRZEBA, BY POLSKIE WYROBY MEDYCZNE PODBIJAŁY ZAGRANICZNE RYNKI?

JAKICH ZMIAN TRZEBA, BY POLSKIE WYROBY MEDYCZNE PODBIJAŁY ZAGRANICZNE RYNKI?

Avatar By on 9 lipca 2018 0 328 Views

Do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych wpływa rocznie 20 tys. wniosków m.in. o rejestrację nowych, jak i wprowadzenie zmian do wcześniej zgłoszonych wyrobów medycznych. W Ministerstwie Przedsiębiorczości i Technologii działa specjalna grupa robocza, która ma wypracować rozwiązania sprzyjające eksportowi wyrobów medycznych. Niektórym firmom np. związanym z telemedycyną już się to udaje.

W ocenie Izby POLMED największymi barierami ograniczającymi polskich producentów w eksporcie są: brak możliwości dotacji na otwarcie zagranicznego oddziału sprzedażowego firmy (lub spółki zależnej). Są to zawsze co najmniej kilkumilionowe koszty, które podmiot musi ponieść samodzielnie. Istotny jest także brak możliwości zaliczenia chociaż części kosztów związanych z założeniem i rozwojem zagranicznej spółki córki w koszty polskiej spółki matki. Na dziś brakuje też możliwości rozliczania przychodu ze sprzedaży do zagranicznej spółki córki firmy metodą kasową. Najprostszym sposobem „dotowania” nowego oddziału sprzedażowego zagranicą jest dawanie im towaru na „superkredyt” – np. spłacany po roku, czy dwóch latach. Ten towar stanowi jednak sprzedaż, od której od razu należy zapłacić podatek. Gdyby przychód w takim momencie rozliczać kasowo, obciążenie dla polskiej spółki matki byłoby znacząco mniejsze – mówi o zaangażowaniu w prace zespołu dyrektor Witold Włodarczyk.

POLMED zwraca uwagę też na dużą rolę Ambasad we wsparciu eksportu. Propozycją Izby jest, aby rozważyć utworzenie w nich specjalnych wydziałów w krajach, gdzie ochrona inwestorów jest raczej iluzoryczna, a sądy działają często „jednostronnie” – takie sytuacje zdarzają się najczęściej u naszych wschodnich sąsiadów. Chodzi o to, żeby instytucje tych krajów miały świadomość, iż potraktowanie polskiego inwestora w sposób niezgodny z prawem czy niesprawiedliwy, spotka się z interwencją Ambasady.

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii już rozpoczyna prace nad dalszymi edycjami rządowych programów wsparcia eksportu. Trwająca obecnie kończy się w 2019 r. i obejmuje działania z zakresu promocji branży producentów urządzeń medycznych na międzynarodowych targach w 10 krajach. W kolejnych odsłonach programu może zostać zwiększona lub uelastyczniona lista kierunków priorytetowych. Izba wskazuje dziś na przykładowe rynki: Kazachstan, Tajlandia, Nigeria, Algieria. W programie mogą pojawić się nowe narzędzia, z których będą mogli skorzystać producenci. Trwający dialog branży i Rządu w tej kwestii ma przyczynić się do neutralizacji barier i promowania polskich przedsiębiorców na najbardziej perspektywicznych i rozwojowych rynkach.