• Home
  • Wiadomości
  • POLMED O RYZYKU CENTRALNYCH PRZETARGÓW NA LEKI I WYROBY MEDYCZNE

POLMED O RYZYKU CENTRALNYCH PRZETARGÓW NA LEKI I WYROBY MEDYCZNE

Avatar By on 23 lipca 2018 0 321 Views

Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED, zgłasza uwagi dotyczące przyjętej przez Sejm ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia, która umożliwia przeprowadzanie przetargów centralnych na leki i wyroby medyczne.

Izba POLMED z uwagą, ale również z niepokojem przygląda się pracom nad wprowadzeniem przepisów dotyczących zbiorowych zakupów wyrobów medycznych. Izba nie neguje samej koncepcji, jednak wprowadzanie tak istotnych dla systemu regulacji wymaga pogłębionej debaty i analizy. Niezbędne jest chociażby określenie kwestii technicznych i logistycznych – zwłaszcza kryteriów przetargowych. To na jakich zasadach będą się one odbywać, będzie miało bezpośredni wpływ na funkcjonowanie systemu i dostęp pacjentów do leczenia.

Regulacje zbyt ogólne

Zawarte w uchwalonej ustawie zapisy są zbyt ogólnikowe i nie precyzują na jakich zasadach proces zakupowy będzie się odbywał. Nieznane są również kryteria przetargowe, od których zależy jakość oraz ilość kupowanego sprzętu. Brak podstawowych informacji w powyższym zakresie powoduje pewien niepokój.

– Zawarte w procedowanym projekcie zmiany są bardzo istotne dla wielu uczestników rynku. Zakupy grupowe powinny być wprowadzane po dokonaniu odpowiednich analiz i po szerokich konsultacjach społecznych. Branża nie miała żadnej możliwości odniesienia się do dodatkowych zapisów i nakreślenia związanych z nimi ryzyk. W naszej opinii otwarty charakter zapisów może negatywnie wpłynąć na dostęp pacjentów do leczenia, a także ograniczyć konkurencyjność przedsiębiorców. Jako branża jesteśmy otwarci na współpracę z Ministerstwem Zdrowia i Narodowym Funduszem Zdrowia w zakresie rozwiązań sprzyjających procesom zakupowym w ochronie zdrowia – mówi Robert Rusak, Prezes Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Wyrobów Medycznych POLMED.

Izba POLMED dostrzega następujące ryzyka związane z wprowadzeniem przetargów publicznych w zaproponowanej w ustawie formie:

– Ryzyko ekonomiczne – przetargi centralne mogą zmniejszyć konkurencyjność rynku, a co za tym idzie – znacząco utrudnić dostęp do niego mniejszym przedsiębiorcom, w tym polskim firmom.
– Ryzyko logistyczne – polegające na utrudnieniu dostaw i zaopatrzenia w sprzęt medyczny świadczeniodawców oraz przede wszystkim pacjentów.
– Ryzyko ograniczenia transferu innowacji – wprowadzenie mechanizmu przetargu centralnego, w sposób dowolny (tj. bez szczegółowego określenia dopuszczalnego zakresu stosowania przetargów oraz ich zasad) może spowodować, że branża zamknie się w pewien sposób na innowację.
– Ryzyko nieuwzględnienia indywidualnych preferencji operatorów – ich profil wyszkolenia czy stosowane dotychczas metody terapeutyczne nie będą uwzględniane w postępowaniu przetargowym.