• Home
  • Legislacja
  • MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI REGULUJE KWESTIE LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH W ZAKŁADACH KARNYCH

MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI REGULUJE KWESTIE LEKÓW I WYROBÓW MEDYCZNYCH W ZAKŁADACH KARNYCH

Avatar By on 10 sierpnia 2018 0 304 Views

Ministerstwo Sprawiedliwości opublikował projekt rozporządzenia regulujący sposób wystawiania, realizacji i ewidencjonowania zapotrzebowań zbiorczych i imiennych podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne oraz sposobu sporządzania leku recepturowego lub aptecznego.

Projekt reguluje następujące kwestie:

– zapotrzebowanie zbiorcze i imienne wystawia się w dwóch egzemplarzach oraz wskazano, jakie dane zawiera zapotrzebowanie zbiorcze i imienne;
– określono procedury postępowania dla osób realizujących zapotrzebowanie zbiorcze lub imienne w zakresie m.in. kontroli produktu leczniczego, środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego przed jego wydaniem oraz upoważnień do odbioru, a także udzielania informacji co do wydawanych produktów. Ponadto osobom realizującym zapotrzebowanie przyznano uprawnienia do dokonania określonych w tym przepisie zmian dotyczących wydawanego produktu, m.in. do wydawania mniejszych dawek niż określone w zapotrzebowaniu oraz określono sposób realizacji tych kompetencji;
– określono termin oraz zasady archiwizacji dokumentacji dotyczącej zapotrzebowań zbiorczych i imiennych podmiotu leczniczego dla osób pozbawionych wolności na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyroby medyczne;
– określenie procedur dotyczących sporządzania leków recepturowych, wymogów oraz sposób prowadzenia dokumentacji w tym zakresie.

Źródło: RCL