ZLECENIA NA WYROBY: MZ PRZESUWA TERMIN O PÓŁ ROKU

Avatar By on 9 października 2018 0 333 Views

Stare druki będą mogły być wypisywane o pół roku dłużej, co równocześnie wydłuża ważność druków o ten sam okres. Ministerstwo Zdrowia proponuje przesunięcie terminu wystawiania i realizacji zleceń na wyroby medyczne na nowych zasadach. Chodzi m.in. o obowiązek potwierdzania uprawnień dodatkowych oraz weryfikację uprawnień do świadczeń zdrowotnych.

Skierowany przez MZ do konsultacji społecznych projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z e-skierowaniem oraz listami oczekujących na udzielenie świadczenia opieki zdrowotnej dotyczy głównie wystawiania skierowań. Jednak MZ zaproponowało też zmiany dotyczące realizacji zleceń na wyroby medyczne (e-potwierdzenia zleceń) oraz w uprawnieniach pielęgniarek i położnych.

W projekcie przewidziano, że zlecenia mogą być wystawiane, potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach do końca czerwca 2019 r. Według aktualnych zapisów, termin ten jest określony na koniec grudnia 2018 r.

Projekt zakłada też, że do końca czerwca 2020 r. (według obecnych zapisów – do końca grudnia 2019 r.) zlecenia mogą realizowane (i ewentualnie potwierdzane) na dotychczasowych zasadach, jeżeli zostały wystawione lub wystawione i potwierdzone przed 1 lipca 2019 r.

Nadal brakuje zapisów, które umożliwiałoby sklepom medycznym dostęp do systemu eWUŚ i weryfikację w systemie uprawnień pacjenta, czyli nowego zarządzenia NFZ.

Uprawnienia ciężarnych

Projekt przewiduje ponadto zmiany dotyczące realizowania zleceń na wyroby medyczne w przypadku kobiet w ciąży. Ustalanie uprawnień w ich przypadku ma się odbywać nie na przewidywanym terminie porodu, ale w oparciu o sam fakt bycia w ciąży. Chodzi o to, jakie dokumenty będą potwierdzać stan ciąży.

BPO