WYŻSZA STAWKA VAT DLA WYROBÓW MEDYCZNYCH?

Avatar By on 6 grudnia 2018 0 331 Views

Resort finansów w zeszłym tygodniu zdecydował, że stawka VAT na leki dla zwierząt nie wzrośnie. Jednak specjaliści Crido Taxand piszą, że na zmianę czekają również propozycje podniesienia podatku ws. towarów związanych z ochroną zdrowia – informuje BusinessInsider Polska.

– Warto zwrócić uwagę, że Ministerstwo zdecydowało się zrezygnować ze zmiany jeszcze przed oficjalnym terminem zakończenia konsultacji publicznych. Jest to najlepszy dowód na to, że warto rozmawiać i zwracać uwagę MF na problemy związane z nową matrycą stawek VAT (..) – komentuje zmiany Katarzyna Dąbkowska-Rybka, ekspertka podatkowa Crido Taxand.

Według niej w tym kontekście warto zwrócić uwagę, że kwestia podwyższenia stawki VAT według nowej matrycy nie dotyczy tylko leków dla zwierząt –projektowane regulacje nadal zakładają m.in. ograniczenie preferencji dla towarów związanych z ochroną zdrowia, czy też istotną zmianę w opodatkowaniu napojów z dodatkiem soku.

„Aktualnie ustawa o VAT przewiduje możliwość stosowania 8 proc. stawki VAT dla wyrobów medycznych (w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych) oraz szeregu wyrobów związanych z ochroną zdrowia – niezależnie od ich kwalifikacji jako wyrób medyczny” – piszą w raporcie o nowej matrycy VAT analitycy. Lista takich produktów jest bardzo pokaźnia – obejmuje m.in. części oraz akcesoria protez i przyrządów ortopedycznych, strzykawki, wózki inwalidzkie, maszyny poligraficzne do pisma Braille’a czy stymulatory serca, aparaty słuchowe itd.

– Przedstawiony projekt nowelizacji wprowadza możliwość stosowania 8-proc. stawki VAT wyłącznie do produktów stanowiących wyroby medyczne w rozumieniu ustawy o wyrobach medycznych. Oznacza to, że niektóre towary korzystające dotychczas z preferencji stawkowych, mogą zostać opodatkowane 23-proc. stawką VAT – z uwagi na brak spełnienia ustawowej definicji wyrobu medycznego – argumentują Jakub Jaros i Marlena Rynio, eksperci podatkowi Crido.

Taka niepewność wyższego opodatkowania może więc dotyczyć tak ważnych produktów, jak urządzenia komputerowe do pisma Braille’a czy filmy do zdjęć rentgenowskich. Pewnym rozwiązaniem tych problemów powinna być instytucja wiążącej informacji stawkowej, tzw. WIS

Źródło: BusinessInsider