• Home
  • Wiadomości
  • PACJENCI POSTULUJĄ O RÓWNY DOSTĘP DO WYROBÓW MEDYCZNYCH

PACJENCI POSTULUJĄ O RÓWNY DOSTĘP DO WYROBÓW MEDYCZNYCH

Avatar By on 12 grudnia 2018 0 333 Views

Osoby z niedosłuchem chcą być traktowane na równych zasadach co pacjenci z całkowitym ubytkiem słuchu i apelują do rządu o rozważenia możliwości wprowadzenia 100 proc. refundacji w przypadku zakupu aparatów słuchowych.

Jak podkreśliło środowisko pacjentów, dotychczas na 100 proc. refundację wyrobów medycznych liczyć mogli niepełnosprawni o znacznym stopniu niedosłuchu, którzy kwalifikowali się do zabiegu wszczepienia implantów słuchowych, a także osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności, którzy z pełnym dofinansowanie NFZ mogą zaopatrywać się w aparaty słuchowe.

W zdecydowanie gorszej sytuacji są natomiast niepełnosprawni, których stopień niepełnosprawności jest mniejszy a którzy wymagają wsparcia w postaci aparatu słuchowe. Na ich zakup NFZ przyznawał jedynie częściowe dofinansowanie w określonych odstępach czasowych, a pozostałą kwotę pacjenci muszą wyasygnować z własnego budżetu. Takie rozwiązanie – w ocenie Stowarzyszenia Polski Instytut Praw Głuchych – sprawia, że osoby z niedosłuchem czują się, jak obywatele drugiej kategorii.

– Mamy tutaj nierówności i dysproporcje społeczne w dofinansowaniu protez słuchowych. Faworyzuje się określone grupy, które ubiegają się o dofinansowanie implantów słuchowych czy aparatów słuchowych- ocenili pacjenci.

Zdaniem organizacji obowiązkiem państwa powinno być zagwarantowanie równych praw osobom głuchymi niedosłyszących tak, jak wynika to z konstytucyjnego zapisu równego dostępu do świadczeń medycznych.

– Uprzejmie prosimy o nowelizację rozporządzenia MZ z dnia 6 grudnia 2013 roku w sprawie wykazu wyrobów medycznych wydawanych na zlecenie, tak aby osoby głuche i niedosłyszące z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności (…) były równo traktowane – czytamy w petycji pacjentów.