CO Z REGON NA RECEPTACH? MZ NOWELIZUJE ROZPORZĄDZENIE

Avatar By on 15 stycznia 2019 0 337 Views

Przy realizacji w aptece recept dotyczących leków i wyrobów medycznych dostępnych, ale bez refundacji nie będzie potrzebny REGON. Zmiany mają wejść w życie już dzień po publikacji.

Do konsultacji trafił projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia zmieniającego rozporządzenie w sprawie recept. Zmiana rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 kwietnia 2018 r. w sprawie recept (Dz. U. poz. 745 i 1773) ma na celu doprecyzowanie kwestii realizacji recept w postaci papierowej. W przypadku recept, na których nie przepisano produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających refundacji, nie jest konieczne zamieszczanie numeru REGON w Dokumencie Realizacji Recepty.

Dla recept papierowych

Proponuje się, aby w przypadku realizacji recept w postaci papierowej w Dokumencie Realizacji Recepty dla recept nierefundowanych (na których nie przepisano produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobów medycznych podlegających refundacji), na których nie wpisano numeru REGON, nie było obowiązku wpisywania ww. numeru.

Dotyczy to również recept wystawianych ,,pro auctore” i ,,pro familiae”.

Z uwagi na techniczny charakter zmiany, a także jej korzystny wpływ na adresatów, proponuje się, aby zawarty w projekcie przepis wszedł w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.