• Home
  • Wiadomości
  • MIAŁO BYĆ MNIEJ PAPIEROLOGII. MZ POTRAJA OBJĘTOŚĆ WZORU ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

MIAŁO BYĆ MNIEJ PAPIEROLOGII. MZ POTRAJA OBJĘTOŚĆ WZORU ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

Avatar By on 29 marca 2019 0 331 Views

Ministerstwo Zdrowia, proponując nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne nie zmniejszy biurokratyzacji opieki zdrowia, mimo deklaracji walki z tym zjawiskiem. Wypełnienie nowego wzoru może zajmować lekarzowi nawet 20 minut, gdy zalecenia mówią o 15-minutowych konsultacjach z pacjentem – apeluje Naczelna Rada Lekarska.

Nowy wzór (zobaczysz go na dole artykułu) stanowi załącznik do rozporządzenia z dnia 21 marca br. w sprawie zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz zlecenia naprawy wyrobu medycznego.

Prezes NRL Andrzej Matyja wystosował w czwartek (28 marca) pismo do Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, w którym ocenił 7-stronicowy wzór zlecenia jako wyraz niezrozumienia realnego stanu i potrzeb publicznej opieki zdrowotnej przez Ministerstwo Zdrowia. Lekarze podkreślają, że czas na wypełnienie dokumentu może zdominować wizytę lekarską – przeciętnie, polskiemu pacjentowi przysługuje 15 minut na konsultację lekarską. Wypisanie nowego wzoru zlecenia może zajmować lekarzowi nawet 20 minut. Oznacza to zmniejszenie możliwej liczby przyjmowanych pacjentów, wydłużenie kolejek, ograniczenie dostępu do wyrobów medycznych oraz publicznego systemu zdrowia ogółem.

– Już teraz wypełnienie 2-stronicowego zlecenia zajmuje lekarzom dużo czasu i bywa problematyczne. Uwzględniając poziom informatyzacji polskich gabinetów lekarskich, który wynosi ok. 30 procent, 7-stronicowy dokument będzie musiało wypełniać ręcznie ponad 60 tysięcy lekarzy – zauważa A. Matyja.

Środowisko lekarskie z aprobatą potraktowało deklarację Ministerstwa Zdrowia, że odbiurokratyzowanie zawodu lekarza uważa za priorytet. Potrojenie objętości zlecenia na wyroby medyczne trudno uznać za spełnienie tej obietnicy.

W piśmie Prezesa NRL zwrócono również uwagę na brak informacji o zapowiadanym przez MZ pilotażu, pokazującym jak system działa w praktyce, oraz o szkoleniach dla podmiotów, których zlecenie na wyroby medyczne dotyczy.

– Pragnę jednocześnie wskazać, że Podsekretarz Stanu Ministerstwa Zdrowia Pan Janusz Cieszyński zapowiadał, że wprowadzenie nowego wzoru zlecenia poprzedzi pilotaż, który pokaże jak system działa w praktyce. Zapowiadane były także szkolenia dla podmiotów, których zlecenie na wyroby medyczne w określony sposób dotyczy. Będę wdzięczny za informację, gdzie ten pilotaż został przeprowadzony i jakie były jego wyniki – czytamy w piśmie skierowanym do resortu.

NRL zaapelował o „refleksję i szybką nowelizację rozporządzenia i istotne uproszczenie wzoru zlecenia”. – Jednocześnie deklaruję, że samorząd lekarski niezmiennie pozostaje otwarty na dialog z Ministerstwem Zdrowia, którego przedmiotem będzie poprawa stanu polskiej opieki zdrowotnej oraz sytuacji polskich pacjentów – czytamy w piśmie.