• Home
  • Najważniejsze
  • ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE I ZMIANY W TOPSOR. JUTRO NA POSIEDZENIU RM

ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE I ZMIANY W TOPSOR. JUTRO NA POSIEDZENIU RM

Avatar By on 6 maja 2019 0 341 Views

Jutro (6 maja), Rada Ministrów zadecyduje o dalszym procedowaniu projektu noweli ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz niektórych innych ustaw.

Projektowane przepisy przewidują doprecyzowanie regulacji dotyczących realizacji zleceń na wyroby medyczne, w szczególności weryfikację prawa do świadczeń oraz posiadania szczegółowych uprawnień przez pacjenta w momencie przyjmowania do realizacji danego zlecenia (zamiast w dniu wydania wyrobu medycznego).

Ponadto, w projekcie przewidziano zmianę polegającą na określeniu, że zlecenia na wyroby medyczne są wystawiane na okres nie dłuższy niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych od dnia wystawienia, zamiast na okres realizacji. Kluczowy bowiem dla oceny ważności zlecenia będzie moment przyjęcia danego zlecenia do realizacji.

Jednocześnie, projekt doprecyzowuje, że w przypadku zleceń przysługujących comiesięcznie, świadczeniodawca przesyła do NFZ w pierwszym miesiącu realizacji zlecenia, jego oryginał, a przy kolejnych realizacjach już tylko część zlecenia potwierdzającą odbiór wyrobów medycznych przysługujących comiesięcznie.

Ponadto resort zdrowia wziął pod uwagę postulaty podmiotów, które zostaną włączone do systemu TOPSOR i w procedowanej noweli, wprowadza możliwość dostosowania warunków organizacyjnych na szpitalnych oddziałach ratunkowych. W wyniku czego do treści ustawy z dnia 21 lutego 2019 r. resort proponuje wprowadzenie dodatkowego okresu przejściowego na wdrożenie systemu TOPSOR do dnia:

1) 1 października 2019 r., w przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych znajdujących się w podmiotach leczniczych, dla których podmiotem tworzącym jest minister, uczelnia medyczna albo samorząd województwa;
2) 1 stycznia 2021 r. w przypadku szpitalnych oddziałów ratunkowych innych niż określone w pkt 1.