BRAK PACJENTÓW W PRACACH?

Avatar By on 7 czerwca 2019 0 320 Views

Do 10 czerwca można jeszcze zgłosić udział do prac nad wytycznymi HTA dla wyrobów medycznych. AOTMiT wydłużył termin m.in. dlatego, że nie zgłosiła się ani jedna organizacja pacjencka.

W związku z rozpoczęciem prac nad przygotowaniem wytycznych HTA dla wyrobów medycznych Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji zaprosiła wszystkich zainteresowanych do udziału w pracach zespołu.

– Do chwili obecnej uzyskaliśmy zgłoszenia od ponad trzydziestu osób i instytucji zainteresowanych udziałem w projekcie. Pośród zgłoszeń nie odnotowaliśmy żadnej z działającej w systemie ochrony zdrowia organizacji zrzeszających pacjentów. Przykładając najwyższą wagę dla zapewnienia reprezentacji w projekcie wszystkich głównych grup interesariuszy, w szczególności zapraszamy do zgłoszenia przedstawicieli organizacji pacjenckich – informuje Agencja.

Równocześnie niezależnie od publicznego zaproszenia wystosowane zostało zaproszenie do uczestnictwa dla przedstawiciela Rzecznika Praw Pacjenta.

– Wszystkie podmioty zainteresowane współpracą będą miały możliwość bieżącego udziału w pracach za pośrednictwem poczty elektronicznej. Agencja zastrzega sobie prawo do zaproszenia do udziału w spotkaniach roboczych wyłącznie wybranych interesariuszy – informuje Agencja.

Zgłoszenia do udziału w projekcie można przesyłać w terminie do 10 czerwca 2019 na adres mailowy: wyrobymedyczne@aotmit.gov.pl.