NFZ CENTRALA

DARMOWE OPATRUNKI DLA CHORYCH NA EB

Avatar By on 5 sierpnia 2019 0 362 Views

Dotychczas dostępne w częściowej refundacji, teraz mają być bezpłatne. W ten sposób ma zostać rozwiązany problem ze skokami poziomu dopłat, gdy na rynek wchodzi tańszy odpowiednik. Koszt zmiany szacowany jest na 12,7 mln zł. Jest już zarządzenie prezesa NFZ.

Ukazało się zarządzenie prezesa NFZ z 2 sierpnia 2019 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej

Przepisy dotyczące opatrunków stosowanych w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka wejdą w życie z datą wsteczną, od 1 lipca.

Kluczowa może się oczywiście okazać lista wyrobów dostępnych bezpłatnie oraz ich dystrybucja w praktyce.

Nowe produkty rozliczeniowe

Utworzono nowy odrębny produkt rozliczeniowy – Okresowa kontrola z zaopatrzeniem w niezbędne produkty – do rozliczenia wyłącznie z produktem 5.53.01.0001650 w sytuacji konieczności zastosowania u świadczeniobiorcy produktów stosowanych w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka lub podejrzenia tej choroby (kodowanego rozpoznaniem ICD-10: Q81.9), produkt ten obejmuje: wizytę, zaplanowanie oraz wydanie zaopatrzenia w niezbędne produkty na okres do 6 miesięcy, w ciągu 14 dni od wizyty, na podstawie informacji dla lekarza wg wzoru z załącznika do zarządzenia oraz koszty transportu do rozliczenia z produktem 5.53.01.0001650;

W katalog do sumowania utworzono nowy produkt rozliczeniowy – 5.53.01.0001650 Produkty stosowane w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka (lub podejrzenia tej choroby kodowanego rozpoznaniem Q81.9). – produkt ten wymaga konieczności udokumentowania zakupu fakturą/rachunkiem, obejmuje wyroby medyczne stosowane w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka (z rozpoznaniem ICD-10: Q81.1, Q81.2, Q81.8, Q81.9) wymienione w obwieszczeniu Ministra Zdrowia w sprawie wykazu refundowanych leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych oraz obejmuje wyroby medyczne
/ produkty lecznicze / żywność specjalnego przeznaczenia medycznego stosowane pomocniczo w leczeniu pęcherzowego oddzielania naskórka jak i koszty transportu ww. produktów do miejsca pobytu stałego lub czasowego na terenie RP wskazanego przez świadczeniobiorcę;

Skutek finansowy oszacowano na 12 mln 750 tys. zł w skali roku.