NOWY WZÓR ZLECENIA NA WYROBY MEDYCZNE

Avatar By on 6 sierpnia 2019 0 634 Views

Resort zdrowia skierował w poniedziałek do ogłoszenia projekt rozporządzenia w sprawie wzoru zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne oraz wzoru zlecenia naprawy. Nowe przepisy mają zacząć obowiązywać od 1 września.


Nowy, 4-stronnicowy wzór zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne, a także nowy wzór zlecenia naprawy wyrobu medycznego to w ocenie resortu zdrowia „odpowiedź na postulaty zgłaszane od dłuższego czasu w kierunku istotnego usprawnienia procesu zaopatrzenia w wyroby medyczne zarówno przez pacjentów, jak i przedsiębiorców funkcjonujących w branży wyrobów medycznych”.


Celem, jaki chce osiągnąć prawodawca jest ograniczenie obciążeń biurokratycznych, a także uproszczenie procesu wystawiania i realizacji zleceń dotyczących wyrobów medycznych. Ministerstwo liczy, że nowe wzory zleceń wejdą w życie z dniem 1 września, ale jednocześnie uspokaja, że stare druki będą obowiązywać tj. będą mogły być wystawiane, potwierdzane i realizowane na dotychczasowych zasadach do 31 grudnia tego roku.


– Wskazać należy również, że w okresie od dnia 1 września 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r. zostanie przeprowadzony pilotaż nowych wzorów zleceń określonych w załączniku nr 1 i załączniku nr 2 do projektowanego rozporządzenia – dodał resort zdrowia.