MOBILNA APLIKACJA DLA PACJENTÓW Z RAKIEM

Avatar By on 10 września 2019 0 391 Views

Wsparcie w trakcie procesu chemioterapii a także monitoring objawów niepożądanych na bardzo wczesnym etapie – takie możliwości daje pacjentom onkologicznym aplikacja ASyMS (Advanced Symptom Management System) przetestowana na blisko 1000 chorych z czterech państw UE.

Randomizowanym badaniem kontrolnym aplikacji objętych było ponad 1 tys. Pacjentów, którzy przyjmowali pierwszy cykl chemioterapii z powodu nowotworu piersi, jelita grubego oraz białaczki. Analiza systemu ASyMS wykazała, że rozwiązanie jest w stanie wykryć niepokojące objawy już na bardzo wczesnym etapie – w efekcie pacjenci zdecydowanie szybciej otrzymywali niezbędną pomoc i wsparcie. Pacjenci korzystający z aplikacji wypełniali raz dziennie specjalnie przygotowany kwestionariusz, który trafiał do ośrodka koordynującego. Na jego podstawie lekarz bądź pielęgniarka analizowali sytuację i przekazywali pacjentom w czasie rzeczywistym informacje, które pomagały im łagodzić dolegliwości w domu, bez konieczności udawania się do szpitala.

– Lepsze radzenie sobie z objawami umożliwia pacjentom odzyskanie kontroli nad swoim życiem i nad chorobą. Rozwiązanie to jest też korzystne dla systemów opieki zdrowotnej, jako że pomaga pacjentom pozostać w domu w dobrym stanie jak najdłużej, a tym samym uniknąć kosztownego przyjęcia do szpitala- oceniła Kathi Apostolidis, prezes European Cancer Patients Coalition (ECPC).