maska maseczka rękawica

MERCATOR MEDICAL PODSUMOWAŁ II KWARTAŁ

Avatar By on 19 września 2019 0 420 Views

Producent jednorazowych rękawic ma za sobą pracowity kwartał, w którym odrabiał gorsze wyniki z początku roku. Notowana na GPW spółka wypracowała 136,3 mln zł przychodu i 6,9 mln zysku operacyjnego EBITDA.

Władze Mercator Medical przyznają, że po trudnym początku roku spółka konsekwentnie wdraża procesy optymalizacji operacyjnej i kosztowej. (CZYTAJ >> Polski zakład Mercator Medical do zamknięcia).

– Dostosowujemy również politykę handlową do zmieniającego się otoczenia konkurencyjnego i walutowego. W rezultacie w drugim kwartale uzyskaliśmy zdecydowanie lepsze wyniki niż w pierwszym kwartale, w którym mieliśmy do czynienia z kumulacją negatywnych czynników o charakterze zarówno wewnętrznym (zbyt optymistycznie zaplanowane zapasy towarów dystrybucyjnych), jak i zewnętrznym: niekorzystnym zmianom cen surowców i kursów walutowych, a także zmianom rynkowych cen rękawic i struktury popytu na nie – wskazuje Witold Kruszewski, członek zarządu ds. finansowych w Mercator Medical.

W drugim kwartale producent rękawic jednorazowych o 54 proc. (w ujęciu rok do roku) poprawił swoje przychody, a co więcej uzyskany zysk operacyjny (EBIDTA) był niższy niż przed rokiem zaledwie o 15 proc. Odnotowany wzrost EBIDTA kwartał do kwartału wyniósł 5,1 mln złotych- co pozwoliło spółce osiągnąć aż 289 proc. przyrost.

– Naszym celem jest dalszy wzrost generowanych marż przy kontynuacji zwiększania skali działalności. W II kwartale osiągnęliśmy 5 proc. rentowności na poziomie EBITDA, podczas gdy kwartał wcześniej było to 1,5 proc.. Jesteśmy przekonani, iż nasz cel dojścia do 10 proc. rentowności EBITDA jest realny – ocenia Witold Kruszewski. Spółka dodaje również, że zwiększone koszty finansowe to efekt przeprowadzonej w ostatnich miesiącach inwestycji w zwiększone moce produkcyjne związane z zakładem rękawic z lateksu syntetycznego, a także odpis księgowy wynikający niższych niż wcześniej spodziewane zwolnień podatkowych w Tajlandii.

Mercator Medical chwali się również najnowszą inwestycją w system zamkniętego obiegu wody w tajlandzkim zakładzie. Koszt instalacji oszacowanej na około 7 mln zł ma być elementem strategii bezpiecznego rozwoju spółki i przyniesie oszczędności związane z dostawą wody w tzw. suchych okresach.

– Instalacja obiegu wody technologicznej, wykorzystywanej przy produkcji rękawic, uniezależni nas od sezonowych wahań poziomu wód w studniach. Nie będziemy też ponosić kosztów dostarczania wody od zewnętrznych dostawców w najbardziej suchych okresach roku – wskazuje Monika Żyznowska, członek zarządu Mercator Medical i prezes zarządu Mercator Medical Thailand.