IMPLANTACJA PODSKÓRNEGO ICD W NOWEJ GRUPIE JGP

Avatar By on 30 września 2019 0 461 Views

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji ustaliła taryfę dla świadczenia wszczepienie lub wymiana całkowicie podskórnego kardiowertera-defibrylatora (S-ICD). Kardiolodzy nie kryją satysfakcji z nowej grupy JGP.

Zgodnie z informacją na temat nowej taryfy rozliczenie jej będzie realizowane w ramach świadczeń gwarantowanych w zakresie leczenia szpitalnego. Jak informuje AOTMiT taryfa będzie dotyczyć wyłącznie do procedury związanej ze wszczepieniem lub wymianą S-ICD. Natomiast koszty związane z hospitalizacją pacjentów, u których zaszła potrzeba usunięcia układu przezżylnego na etapie tej samej hospitalizacji, mogą zostać pokryte poprzez zsumowanie istniejących produktów rozliczeniowych (z katalogu świadczeń do sumowania) dedykowanych usunięciu elektrod (5.53.01.0001503 Usunięcie przezżylne elektrod, 5.53.01.0001504 Usunięcie przezżylne elektrod w przypadku powikłań) oraz dodatkową refundację osobodni ponad liczbę dni pobytu finansowaną JGP, tj. >7 dni.

Przypomnijmy, że nowe świadczenie dotyczące wszczepienia, wymiany kardiowertera-defibrylatora jedno- lub dwujamowego trafiło do koszyka świadczeń gwarantowanych w styczniu tego roku, a od 1 kwietnia zostało ujęte w charakterystyce jednorodnej grupy (JGP). Natomiast dopiero 27 września AOTMiT określił taryfę na 90 841 pkt. rozliczeniowych.

Zadowolenia z decyzji agencji nie kryło środowisko. Prof. Przemysław Mitkowski, prezes-elekt Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego, podkreślił, że decyzją AOTMiT do szczęście dla pacjentów.