• Home
  • Wydarzenia
  • KONTROLA GLIKEMII W CUKRZYCY TYPU 1: PACJENCI CHCĄ RÓWNEGO TRAKTOWANIA

KONTROLA GLIKEMII W CUKRZYCY TYPU 1: PACJENCI CHCĄ RÓWNEGO TRAKTOWANIA

Avatar By on 18 października 2019 0 408 Views

Chorzy zmagający się z cukrzycą typu 1 nie godzą się na podziały, jakie od lat utrwalane są w środowisku, a wynikające z nierównomiernego dostępu do wybranych wyrobów medycznych. Zdaniem pacjentów zrzeszonych w Stowarzyszeniu „Słodka Jedynka” wszyscy – bez względu na wiek, status społeczny, wyznanie czy kolor skóry – powinni mieć równe prawa do korzystania z wyrobów dedykowanych m.in. kontroli glikemii czy podawania insuliny.

W petycji zaadresowanej do Mateusza Morawieckiego, Łukasza Szumowskiego oraz posłów i senatorów pacjenci nakreślili rzeczywistość, z jaką muszą się zmagać chcąc właściwie kontrolować swoją chorobę. Ich zdaniem pierwszą nierównością w dostępie do wyrobów, takich jak pompy insulinowe czy systemy monitorowania glikemii CGM-RT (niesprzężony z pompą), jest granica 26 roku życia, którą wyznaczono jako główne kryterium dofinansowania ich zakupu. Kolejnym problemem z jakim borykają się chorzy to fakt, że u pacjentów do 26-roku życia korzystających z terapii penami, NFZ nie refunduje zakupu jednorazowych igieł do wstrzykiwaczy.

– Argumenty, jakoby brakowało środków na pokrycie refundacji wspomnianych igieł, są niedorzeczne w odniesieniu do zapewnienia refundacji zestawów infuzyjnych i zbiorników pomp- ocenili w petycji pacjenci. Dodatkowo nowy projekt rozporządzenia MZ wskazuje nowe podziały wiekowe, które pacjentom od 4 do 18 roku życia przyznają częściową refundację systemów monitorowania glikemii FGM. Zdaniem pacjentów tego typu podziały chorych z cukrzycą typu 1 są bezpodstawne, sztuczne i dalece dyskryminujące.

– Apelujemy o zniesienie granicy wiekowej i objęcie refundacją osobistych pomp insulinowych z osprzętem, systemów monitorowania glikemii CGM-RT oraz FGM oraz jednorazowych igieł do penów dla całej populacji diabetyków typu 1. To jest prozdrowotna inwestycja w przyszłość, która przyniesie pozytywne owoce – ocenia Witold Frydrych, prezes Stowarzyszenia „Słodka Jedynka”.