botoks strzykawka

MEDYCYNA ESTETYCZNA TYLKO DLA LEKARZY?

Avatar By on 8 listopada 2019 0 645 Views

Powinny zostać wprowadzone przepisy jasno wskazujące, że inwazyjne wyroby medyczne stosowane w tzw. medycynie estetycznej, których instrukcja stosowania wprowadza ograniczenie stosowania przez lekarza lub osobę z odpowiednim wykształceniem medycznym mogą być stosowane wyłącznie przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty – przekonuje Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

W wydanym w piątek stanowisku Prezydium NRL ws. projektu ustawy o wyrobach medycznych, lekarze podkreślili, że po zapoznaniu się z projektem ustawy o wyrobach medycznych, zwracają uwagę, że w chwili obecnej powszechną praktyką stało się stosowanie wyrobów medycznych takich jak kwas hialuronowy lub nici liftingujące przez osoby nieposiadające odpowiednich uprawnień.

– Prowadzi to do bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia. Z efektami niewłaściwego stosowania niektórych wyrobów medycznych w ramach tzw. zabiegów kosmetycznych i estetycznych lekarze spotykają się często. Z tych względów przeciwdziałanie tym konsekwencjom wymaga podjęcia dodatkowych procedur – ocenia PNRL.

– Wobec tego wnosimy o wprowadzenie przepisów, z których będzie jednoznacznie wynikać, że inwazyjne wyroby medyczne stosowane w tzw. medycynie estetycznej, których instrukcja stosowania wprowadza ograniczenie stosowania przez lekarza lub osobę z odpowiednim wykształceniem medycznym mogą być stosowane wyłącznie przez osoby posiadające prawo wykonywania zawodu lekarza lub prawo wykonywania zawodu lekarza dentysty w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2019 r. poz. 537) – proponują przedstawiciele samorządu lekarskiego.

Ponadto proponują, aby Minister Zdrowia w drodze rozporządzenia określił wykazu wyrobów medycznych stosowanych w tzw. medycynie estetycznej z uwzględnieniem ich przeznaczenia oraz ryzyka związanego z ich stosowaniem.

– Postulujemy również o wprowadzenie przepisów dotyczących kary pieniężnej w wysokości do 1 000 000 zł dla podmiotów, które w ramach prowadzenia działalności gospodarczej używają lub zlecają do używania wyrób medyczny – czytamy w stanowisku.

Źródło: Polityka Zdrowotna