MINISTERSTWO O E-ZLECENIACH PO 1 STYCZNIA 2020

Avatar By on 12 grudnia 2019 0 446 Views

Szumnie zapowiadana i realizowana informatyzacja systemu ochrony zdrowia ma objąć również zlecenia na wyroby medyczne. Okazuje się jednak, że w okresie przejściowym pacjenci nie zawsze będą mogli pominąć wizytę w lokalnym oddziale NFZ.

Jak już informowaliśmy- od już od 1 stycznia obowiązywać będą nowe zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne. Głównym udogodnieniem jest zastosowanie nowego wzoru zlecenia, a także możliwość jego elektronicznego potwierdzenia bez konieczności odwiedzania oddziału NFZ.

Okazuje się jednak, że nie wszyscy lekarze będą gotowi. To, jak postępować w takim przypadku, wyjaśnia resort zdrowia w wydanym komunikacie:

„W przypadku (…) braku dostępu do serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ przez osobę wystawiającą zlecenie, weryfikacja oraz potwierdzenie prawa do świadczeń odbywać będzie się w siedzibie wybranego przez pacjenta oddziału wojewódzkiego NFZ. OW NFZ uzupełnia wówczas część II wzoru zlecenia zatytułowaną „Weryfikacja zlecenia”, a w przypadku błędnego wystawienia przez lekarza zlecenia na poprzednim wzorze zlecenia w pierwszym okresie funkcjonowania nowego systemu również ewentualnie brakujące dane z części I wzoru zlecenia, jeżeli możliwe są do ustalenia na podstawie dostępnych przez NFZ danych”.

W razie awarii

Ministerstwo Zdrowia przekazało również instrukcję jak postępować po 1 stycznia w przypadku awarii systemów lub usług Narodowego Funduszu Zdrowia.

– Zlecenia wystawione od dnia 1 stycznia 2020 r. realizowane będą przy użyciu nowego wzoru zlecenia, a ich rozliczanie będzie również następowało na nowych zasadach. Realizator zobowiązany będzie informować NFZ za pośrednictwem serwisów internetowych lub usług informatycznych NFZ o przyjęciu zlecenia do realizacji. W przypadku (…) braku dostępu do tychże serwisów lub usług, realizator zobowiązany będzie do przekazania tej informacji niezwłocznie po usunięciu awarii lub – w początkowym okresie funkcjonowania nowego systemu – niezwłocznie po uzyskaniu do niego dostępu- informuje MZ.