NOWY WZÓR ZLECEŃ NA WYROBY W PYTANIACH PACJENTÓW

Avatar By on 20 grudnia 2019 0 431 Views

Nowy wzór zlecenia na wyroby medyczne, a także sposób ich realizacji po 1 stycznia 2020 roku wzbudził niepokój Elżbiety Szwałkiewicz, prezes Koalicji na Pomoc Niesamodzielnym. W piśmie skierowanym do Adama Niedzielskiego domaga się wyjaśnień dotyczących nowej formy wystawiania zleceń.

„Czy to prawda, że dopiero w listopadzie br. ruszył pilotaż testowy dla nowych wzorów zleceń z e-potwierdzeniem? Czy to prawda, że w pilotażu zostało wystawionych tylko 400 zleceń? Czy to prawda, że dopiero na początku grudnia ruszył pilotaż dla aptek i sklepów medycznych? Czy to prawda, że system informatyczny nadal jest niedopracowany pod względem funkcjonalności? Czy to prawda, że dopiero uruchomiono szkolenia dla personelu medycznego, który takie zlecenia wystawia? Czy to prawda, że system informatyczny już teraz, przy tak małym obciążeniu nie jest wydolny?”- na te sześć kluczowych pytań skierowanych do Adama Niedzielskiego odpowiedzi oczekują członkowie Koalicji na Pomoc Niesamodzielnym.

Zdaniem szefowej organizacji – Elżbiety Szwałkiewicz – zaniepokojenie pacjentów budzi zmiana, jaka już wkrótce ma zacząć obowiązywać w związku z wejściem w życie nowych regulacji prawnych dotyczących e-zlecenia. Niezrozumiałe dla niej jest również krótkie „vacatio legis”, a także decyzja o rezygnacji z możliwości alternatywnego wystawiania e-zleceń.

Powtórka z chaosu

– Część członków Koalicji pamięta jeszcze podobną zmianę jaka miała miejsce po 1 stycznia 2004 roku gdy wprowadzono obowiązek potwierdzania zleceń w punktach ewidencyjnych NFZ. Nowy system nie był wtedy gotowy i przez wiele tygodni trwał chaos z powiększającymi się kolejkami, co skwapliwie odnotowywały wszystkie główne serwisy telewizyjne- przypomniała Elżbieta Szwałkiewicz. Obawy pogłębia również fakt, że razem z obowiązkiem wystawiania e-zleceń równolegle lekarze i pacjenci będą musieli zmierzyć się z koniecznością wdrożenia e-recepty.

– Nasze zaniepokojenie jest tym większe, ponieważ od 8 stycznia 2020 roku wchodzi w życie już obowiązkowo e-recepta. Proszę również pamiętać że tradycyjnie w styczniu bardzo duża grupa pacjentów udaje się do swoich lekarzy i pielęgniarek po nowe zlecenia na wyroby medyczne- przypomniała Elżbieta Szwałkiewicz.

NFZ uspokaja

W specjalnym komunikacie Narodowy Funduszu Zdrowia wskazał, że nowe zasady wystawiania, weryfikacji i realizacji zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne poprawią dostępność do wyrobów medycznych dla pacjentów niepełnosprawnych i mieszkających w niedużych ośrodkach z dala od oddziałów wojewódzkich płatnika. Centrala przypomniała również o udostępnionej lekarzom możliwości elektronicznego potwierdzenia zlecenia. W przypadku, gdy lekarz nie będzie dysponować komputerem lub dojdzie do awarii systemu wówczas pacjenci będą mogli w dalszym ciągu potwierdzić zlecenia w siedzibie oddziału wojewódzkiego.

– Nie ma również powodu do niepokoju, jeśli zlecenie otrzymamy przed końcem 2019 roku. Zostanie ono potwierdzone i zrealizowane na dotychczasowych zasadach także w 2020 roku- zapewnia NFZ. Centrala płatnika wskazuje również, że w okresie przejściowym, czyli w 2020 roku, realizacja zleceń będzie prowadzona dwutorowo.

– Zlecenia wystawione lub wystawione i potwierdzone do 31 grudnia 2019 r. będą realizowane na dotychczasowych zasadach. Zlecenia wystawione od 1 stycznia 2020 r. będą realizowane przy użyciu nowego wzoru zlecenia- przekonuje Narodowy Fundusz Zdrowia.