NFZ

NFZ: AKTUALIZACJA W eZWM

Avatar By on 2 stycznia 2020 0 433 Views

Narodowy Fundusz Zdrowia opublikował dwa komunikaty w sprawie systemu eZWM.

M.in. zaktualizowano dokumentację systemu obsługi procesu elektronicznego weryfikowania i potwierdzania zlecenia na zaopatrzenie w wyroby medyczne (zobacz cały komunikat na: NFZ) oraz zaktualizowano specyfikacja usług dla eZWM v. 2.1.3.

W związku ze zgłoszoną w trakcie pilotażowego wdrożenia przez świadczeniodawców potrzebą, dostosowania systemu usprawniającego realizację zleceń na zaopatrzenie w wyroby medyczne umożliwiono obsługę realizacji zleceń przez podwykonawców w ramach kont dostępowych zarządzanych z poziomu administratora podwykonawcy. W ramach takiego konta podwykonawca będzie miał możliwość realizacji zleceń w ramach części umowy w rodzaju świadczeń w wyroby medyczne, w której jest podwykonawcą tj. w miejscach udzielania świadczeń wskazanych w umowie, dla których jest właścicielem.

Świadczeniodawca realizujący zlecenia będący stroną umowy w rodzaju świadczeń w wyroby medyczne będzie miał podgląd realizacji własnych zleceń jak również realizacji dokonywanych przez podwykonawców przy czym obsługa zlecenia pobranego do realizacji przez podwykonawcę będzie wyłącznie w gestii podwykonawcy.

Dodatkowo wychodząc naprzeciw oczekiwaniom świadczeniodawców została przygotowana wyodrębniona instrukcja nadawania uprawnień do pracy w systemie eZWM.