SI POMOŻE W DIAGNOZIE RAKA PIERSI?

Avatar By on 2 stycznia 2020 0 369 Views

Średnio o 11,5 proc skuteczniejszy, niż 6 radiologów opisujących badania wykonane mammografem, okazał się system wykorzystujący Sztuczną Inteligencję- podaje Nature.

Na interpretację wyników mammografii wpływ mają wysokie odsetki wyników fałszywie dodatnich i fałszywie ujemnych.

Zdaniem ekspertów, w marginalizacji błędu kluczowa może okazać się Sztuczna Inteligencja (SI). Właściwie chodzi o system OPTIMAM, który okazał się skuteczniejszy od specjalistów w zakresie diagnozowania raka piersi.

Badający system naukowcy sprawdzili jego skuteczność w warunkach klinicznych w oparciu o dane kliniczne pochodzące z Wielkiej Brytanii i USA.

Okazało się, że przy opisie badania z wykorzystaniem systemu odnotowano redukcję o 5,7 proc. i 1,2 proc. (USA i Wielka Brytania) w wynikach fałszywie dodatnich oraz 9,4 proc. i 2,7 proc. w wynikach fałszywie ujemnych.

Z kolei w drugim, niezależnym badaniu Sztuczna Inteligencja okazała się skuteczniejsza średnio o 11,5 proc. w odczycie badania mammografu, niż sześciu biorących udział w badaniu radiologów.

Póki co wizje o zastąpieniu czowieka przez system są bardzo odległe, a SI może jedynie wspomóc radiologa w pracy. Z korzyścią dla radiologa i pacjenta. Okazało się, że dzięki wykorzystaniu systemu nie tylko otrzymujemy precyzyjniejsze wyniki, ale także  w wyniku współpracy podczas symulacji, w której system SI uczestniczył w procesie podwójnego odczytu stwierdzono, że zmniejszyła ona obciążenie pracą radiologa o ok. 88 proc.

 

źródło: Nature