PIONIERSKI ZABIEG IMPLANTACJI SYMULATORA

Avatar By on 13 stycznia 2020 0 373 Views

Kardiochirurdzy z gdańskiego Uniwersyteckiego Centrum Klinicznego przeprowadzili u 13-letniej dziewczynki pionierską operację implantacji elektrod epikardialnych (nasierdziowych) bez otwarcia klatki piersiowej.

Przeprowadzony w gdańskim ośrodku zabieg wykonano przez tzw. „dziurkę od klucza” – bowiem lekarze dostęp do serca małej pacjentki uzyskali z czterocentymetrowego cięcia spod wyrostka mieczykowatego bez naruszania struktur kostnych. Jak zaznacza dr hab. n. med. Maciej Kempa, kierownik Pracowni Elektrofizjologii i Elektroterapii Serca Kliniki Kardiologii i Elektroterapii Serca Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, szczególnie ważnym było to, że elektrody umieszczono na ścianie prawego przedsionka i lewej komory serca, co jest optymalnym rozwiązaniem w takich przypadkach.

– 13-letnia pacjentka zniosła zabieg bardzo dobrze. Dzięki zastosowanej metodzie układ żylny dziewczynki nie został naruszony, co praktycznie wyeliminowało możliwość wystąpienia wielu znanych powikłań elektroterapii. Podczas pierwszej ambulatoryjnej kontroli cztery tygodnie po zabiegu potwierdzono nie tylko prawidłowe wygojenie rany operacyjnej i poprawne działanie stymulatora, ale przede wszystkim dobre samopoczucie pacjentki, zadowolonej z przebiegu i efektów leczenia – dodaje dr hab. Maciej Kempa.

Eksperci GUMed wskazują, że stała stymulacja serca jest uznaną metodą leczenia bradykardii, jednak tradycyjnie elektrody układu stymulującego umieszcza się drogą przezżylną w prawym przedsionku i prawej komorze serca. Niestety metoda ta obciążona jest ryzykiem wystąpienia powikłań zakrzepowych w systemie żylnym, a także grozi upośledzeniem funkcji zastawki trójdzielnej. U najmłodszych pacjentów zazwyczaj stosowana jest stymulacja nasierdziowa czyli epikardialna, polegająca na naszyciu elektrod bezpośrednio na ścianę serca. Ta jednak wiąże się z koniecznością otwarcia klatki piersiowej, a rozległość takiego zabiegu – poza dolegliwościami bólowymi w okresie gojenia – niesie za sobą również ryzyko.

Zabieg implantacji elektrod epikardialnych bez konieczności otwierania klatki piersiowej przeprowadził interdyscyplinarny zespół lekarzy Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego: kardiochirurg dr n. med. Grzegorz Łaskawski (Klinika Kardiochirurgii i Chirurgii Naczyniowej) wspierany przez chirurga dziecięcego dr n. med. Macieja Murawskiego (Klinika Chirurgii i Urologii Dzieci i Młodzieży). Natomiast za część elektrofizjologiczną odpowiadał dr hab. med. Maciej Kempa (Klinika Kardiologii i Elektroterapii Serca). Kwalifikację do zabiegu oraz opiekę nad chorą sprawuje na co dzień dr hab. med. Joanna Kwiatkowska (Klinika Kardiologii Dziecięcej i Wad Wrodzonych Serca).