• Home
  • Wydarzenia
  • AOTMIT: PROJEKT APD W RAMACH WYTYCZNYCH HTA DO OPINIOWANIA
aotmit

AOTMIT: PROJEKT APD W RAMACH WYTYCZNYCH HTA DO OPINIOWANIA

Avatar By on 31 stycznia 2020 0 385 Views

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) w ramach prac przygotowawczych nad wytycznymi HTA dla wyrobów medycznych, skierowała do opiniowania „Analizy problemu decyzyjnego”.

Dokument ten został już poddany konsultacjom w ramach prac zespołu eksperckiego. Jak podaje w koumikacie AOTMiT, „ze względu na szczegółowy charakter zgłoszonych uwag, decyzję o ich uwzględnieniu przełożono na spotkanie zespołu, które odbędzie się po uzyskaniu komentarzy z konsultacji publicznych”.

Uwagi do Analizy problemu decyzyjnego należy zgłaszać do 15 lutego.

Więcej informacji: AOTMiT