• Home
  • Wydarzenia
  • PIONIERSKI ZABIEG PRZEZSKÓRNEJ IMPLANTACJI STENTGRAFU

PIONIERSKI ZABIEG PRZEZSKÓRNEJ IMPLANTACJI STENTGRAFU

Avatar By on 17 lutego 2020 0 252 Views

W Klinice Chirurgii Ogólnej, Endokrynologicznej i Chorób Naczyń we współpracy z II Zakładem Radiologii Klinicznej oraz II Kliniką Anestezjologii i Intensywnej Terapii UCK WUM przeprowadzono nowatorską operację, polegającą na całkowicie przezskórnej implantacji nowej generacji stentgraftu do tętniaka łuku aorty.

Ten pionierski zabieg wykonano u 72- letniego chorego, który był wcześniej zdyskwalifikowany przez kardiochirurgów z przeprowadzenia otwartej aneuryzmektomii z powodu bardzo wysokiego ryzyka operacyjnego. Tętniak miał średnicę 8 cm i obejmował odejścia tętnic łuku aorty. Z przezskórnego dostępu udowego założono stentgraft Nexus do aorty wstępującej i pnia ramienno-głowowego w połączeniu z neuroprotekcją oraz szybką stymulacją serca (ang. rapid ventricular pacing). Operację wewnątrznaczyniową poprzedziło wykonanie skrzyżowanego przeszczepu od prawej do lewej tętnicy szyjnej wspólnej i obliteracja odejścia tętnicy podobojczykowej lewej. Przebieg pooperacyjny był bez powikłań, a kontrolna angiotomografia komputerowa wykazała pełne wyłączenie worka tętniaka z układu krążenia i prawidłowy przepływ krwi w tętnicach domózgowych.

Operację wykonał zespół w składzie: prof. Zbigniew Gałązka, dr med. Rafał Maciąg (radiolog), dr Tadeusz Bering (kardioanestezjolog), we współpracy z prof. Mario Lachat – światowej sławy chirurgiem naczyniowym z Uniwersytetu Medycznego w Zurichu.

źródło: WUM