Radosław Sierpiński, ABM

KONKURS ABM M.IN. NA INNOWACYJNE WYROBY MEDYCZNE

Avatar By on 2 marca 2020 0 248 Views

Agencja Badań Medycznych ogłasza konkurs na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych w ramach Planu Rozwoju Badań Klinicznych oraz Narodowej Strategii Onkologicznej. Pula środków przeznaczona na ten cel to 200 mln zł. Wartość dofinansowania pojedynczego projektu nie może przekroczyć jednak 17,5 mln zł.

Konkurs realizowany w ramach Planu Rozwoju Badań Klinicznych, został poszerzony o wyroby medyczne, telemedycynę i medycynę cyfrową, a także produkty z zakresu ATMP oraz pojedyncze związki chemiczne.

Jak wyjaśnia Agencja, intencją konkursu jest zapewnienie właściwego strumienia finansowania niekomercyjnych badań klinicznych w Polsce oraz stymulowanie wzrostu innowacyjności polskiego systemu ochrony zdrowia.

Konkurs nawiązuje ponadto do celów określonych w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej wspierającej ideę innowacji w onkologii w szczególności w aspekcie sfery klinicznej. Wsparcie rozwoju badań klinicznych prowadzonych w Polsce ma za zadanie przyczynić się do wzrostu liczby rejestrowanych badań klinicznych w zakresie onkologii, co stanowić będzie istotny przyczynek dla dostępności do najnowocześniejszych metod terapeutycznych – wyjaśnia ABM.

Wnioski o dofinansowanie można składać do 30.10.2020 r. do godziny 12:00 wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem systemu Agencji Badań Medycznych dostępnego na stronie: https://konkurs.abm.gov.pl/

Wnioski o dofinansowanie mogą składać m.in. uczelnie, instytuty badawcze, Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, federacje podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, podmioty lecznicze, dla których podmiotem tworzącym jest publiczna uczelnia medyczna albo uczelnia prowadząca działalność dydaktyczną i badawczą w dziedzinie nauk medycznych, a także przedsiębiorcy mający status centrum badawczo-rozwojowego.

Projekty będą oceniane pod kątem ich wartości naukowej, innowacyjności, wpływu na podprawę zdrowia obywateli, przewidywanych efektów ekonomicznych oraz możliwości zastosowania wyników projektu w systemie ochrony zdrowia. Oceniany będzie również potencjał jednostki pod kątem możliwości realizacji założeń naukowych projektu.

Ponadto, premię punktową otrzymają projekty, w których głównym badaczem będzie osoba, która w dniu złożenia w dniu złożenia wniosku o dofinansowanie nie ukończyła 40. roku życia. Premiowane będą również badania kliniczne dotyczące chorób rzadkich i ultra rzadkich oraz te, których produkcja wyboru medycznego lub leku odbywa się na terenie Polski.

Źródło: ABM