MZ: POLSKA PRZYSTĄPI DO PRZETARGU UE

Avatar By on 17 marca 2020 0 334 Views

W tym tygodniu, w ramach mechanizmu wspólnych zakupów medycznych dla krajów UE, ruszyć ma przetarg na odczynniki do testów diagnostycznych oraz respiratory-  niezbędnych do walki z epidemią Covid-19. Polska przystąpi do tego przetargu – informuje nasz portal resort zdrowia.

Więcej o przetargu: KE: PRZETARG NA TESTY I RESPIRATORY

Minister Łukasz Szumowski 6 marca podpisał przystąpienie Polski do porozumienia ramowego o wspólnych zakupach medycznych w ramach Unii Europejskiej. Na mocy tego porozumienia Polska może przystąpić do wspólnych zakupów.

Żeby jednak doszło do ogłoszenia przetargu „inne państwa członkowskie oraz KE muszą się porozumieć co do zapotrzebowania” – tłumaczy Ministerstwo Zdrowia. 

Resort podkreśla także, że poprzedni zakup unijny na odzież ochronną (ogłoszony 28.01) , został anulowany ze względu na brak oferentów lub brak adekwatnych ofert. Wszystkie oferty zostały odrzucone.

MZ liczy na współpracę publiczno-prywatną

Jak podkreśla ministerstwo, poleganie tylko i wyłącznie na mechanizmie wspólnych zakupów unijnych nie wystarcza, a resort zdrowia posiłkuje się również innymi rozwiązaniami zapewnienia bezpiecznego poziomu zasobów. Duże nadzieje wiąże tu z odpowiedzialnością społeczną prowadzenia biznesu i partnerstwie publiczno-prywatnym.

Jednocześnie, ze względu, iż sam mechanizm wspólnych zakupów unijny nie wystarcza potrzebna jest współpraca publiczno-prywatna – informuje w odpowiedzi MZ.

Od podpisania porozumienia jesteśmy w stałym kontakcie z KE i omawiamy z innymi krajami UE ewentualne zapotrzebowania tak aby KE mogła rozpocząć wspólne przetargi. Należy mieć jednak na uwadze, że pomimo skróconych terminów, wszelkie zamówienia w ramach JPA nadal podlegają unijnym przepisom o przetargach i należy przestrzegać formalno-prawnych uwarunkowań. Z tego względu zakupy w ramach JPA są jedynie jedną z pośród kilku opcji działań, a KPRM i MZ pracują nad wszystkimi możliwościami dostarczenia należnego sprzętu zespołom medycznym – informuje nas resort zdrowia.