• Home
  • Wydarzenia
  • WYROBY REFUNDOWANE TYLKO W WYBRANYCH REGIONACH? REJESTR TO ZMIENI
rejestr komputer technologia telekonsultacja

WYROBY REFUNDOWANE TYLKO W WYBRANYCH REGIONACH? REJESTR TO ZMIENI

Avatar By on 12 maja 2020 0 278 Views

Narodowy Fundusz Zdrowia pracuje nad wprowadzeniem Centralnego Rejestru Wyrobów Medycznych. To nie tylko wymierne korzyści dla branży, ale także ułatwienie dostępu do refundowanych wyrobów medycznych dla wszystkich pacjentów – informują przedstawiciele branży.

– Jesteśmy na dobrej drodze do uprządkowania rynku wyrobów medycznych w Polsce. Decyzja Narodowego Funduszu Zdrowia o budowie Centralnego Rejestru Wyrobów Medycznych podniesie racjonalność wydatków publicznych i zwiększy dostęp pacjentów do leczenia. Ma się tym zająć specjalnie powołany Zespół. Cieszymy się, że postulat o którym mówimy od lat został wysłuchany – informuje Ogólnopolska Izba Gospodarcza Wyrobów Medycznych POLMED.

Zadaniem Zespołu jest ujednolicenie zasad weryfikowania i rozliczania wyrobów medycznych przez Oddziały Wojewódzkie NFZ.

– W przeszłości mieliśmy sytuacje, w których poszczególne Oddziały Wojewódzkie w różny sposób interpretowały zalecenia Centrali. Zdarzało się również, że konkretne produkty podlegały publicznemu finansowaniu tylko w wybranych regionach. Powodowało to zakłócenia w dostępie do wyrobów oraz potęgowało biurokrację. Teraz ma się to zmienić – podaje Izba.

– Z dużym uznaniem odnosimy się do obecnych działań NFZ. Jesteśmy pewni, że powołany Zespół opracuje przedmiotową koncepcję, a ta znacząco przyczyni się do usprawnienia szeregu procesów w zakresie kontraktowania świadczeń na wyroby medyczne. Dzisiaj każdy z oddziałów NFZ zawiera ze Świadczeniodawcą osobną umowę której elementem jest załącznik z ofertą wyrobów wraz z limitem finansowym – wyznaczonym przez Ministerstwo Zdrowia. W związku z tym świadczeniodawcy muszą składać oferty na wyroby medyczne osobno, a na dodatek składają je nie centralnie tylko do każdego oddziału NFZ oddzielnie. Z każdym z oddziałów z osobna muszą też rozliczać zrealizowane zlecenia – mówi Mirosław Padjasek, wiceprezes OIGWW POLMED.

– Centralny Rejestr Wyrobów Medycznych pozwoli na zwiększenie jakości przekazywanych danych rozliczeniowych przez świadczeniodawców realizujących zlecenia na wyroby medyczne, a także ograniczy występowanie wątpliwości dotyczących kwalifikacji danego produktu do odpowiedniego limitu finansowania – dodaje.