rejestr komputer technologia telekonsultacja

NOWA MATRYCA VAT A PRODUKTY I USŁUGI MEDYCZNE

Avatar By on 23 czerwca 2020 0 335 Views

1 lipca br. w życie wchodzi nowa matryca stawek VAT. Jakie zmiany w podatku dla wyrobów medycznych, produktów leczniczych i świadczeń medycznych oraz telemedycznych?

Jak informuje resort finansów stawki mają być uproszczone poprzez przypisanie określonej stawki do danej kategorii towaru. Wprowadzono także nową instytucję, tzw. wiążącą informację stawkową (WIS).  To decyzja dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej, w której na wniosek podatnika klasyfikowany jest towar, usługa albo świadczenie kompleksowe oraz wskazywana jest stawka VAT lub zwolnienie.

W świetle przyjętych przepisów obniżona stawka VAT nie obejmuje środków ochrony osobistej, jeżeli te nie mają statusu wyrobów medycznych.

Jaki VAT d aplikacje telemedyczne oraz świadczenia telemedyczne i medyczne

Jak odpowiada dla Polityki Zdrowotnej resort finansów, „ustawa o VAT przewiduje zwolnienia od podatku dla usług w zakresie opieki medycznej, służących  profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia. Warunki stosowania ww. zwolnień nie określają formy realizowania wymienionych usług, nie jest więc wykluczone, że zwolnienie może objąć również usługi realizowane za pośrednictwem telefonu, czy Internetu (telemedycyna), pod warunkiem spełnienia wszystkich przesłanek wynikających z przepisów.”

Tak samo w przypadku usług i produktów cyfrowych, tj. aplikacje telemedyczne, mogą zostać objęte 8 proc. stawką VAT.  Zgodnie z treścią ustawy, która stanowi o zwolnieniu „usługi udzielenia licencji lub inne usługi o podobnym charakterze w stosunku do wyrobów (medycznych- przyp. red)”.

Wiążąca Informacja Stawkowa

Jak podkreśla resort, „spełnianie kryteriów do zastosowania preferencji w zakresie stawek VAT lub zwolnień od tego podatku powinno być więc przedmiotem  indywidualnej oceny. Dlatego też w przypadku powstania wątpliwości dotyczących wysokości stawki podatku VAT już od 1 listopada 2019 r. można zwrócić się do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z wnioskiem o wydanie wiążącej informacji stawkowej (WIS) w zakresie przepisów nowej matrycy stawek VAT„.