KONKURS: NOWA APARATURA DLA REALIZATORÓW NSO

Avatar By on 13 sierpnia 2020 0 149 Views

Ministerstwo Zdrowia doposaży realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznejj w nowoczesną aparaturę medyczną.

Minister Zdrowia ogłosił konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Doposażenie zakładów radioterapii” (wymiana akceleratorów) – II edycja w 2020 r.”.

Zadanie przewiduje wymianę wyeksploatowanych ponad 10 letnich akceleratorów, celem zapewnienia bezpieczeństwa pacjentów podczas leczenia napromienianiem oraz zwiększenia dostępności pacjentów do nowoczesnej radioterapii w poszczególnych województwach.

Równocześnie trwa konkurs na wybór realizatorów zadania Narodowej Strategii Onkologicznej pn. „Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” – edycja II w 2020 r.

Termin składania ofert upływa w dniu 13 sierpnia 2020 r.

Więcej informacji i regulamin konkursu:

„Doposażenie zakładów radioterapii” (wymiana akceleratorów) – II edycja w 2020 r.”

„Zakup aparatury diagnostycznej dla wczesnego wykrywania nowotworów – mammografy” – edycja II w 2020 r.